1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi muốn cuối ngày xuất hóa đơn tổng cho nhiều phiếu bán hàng của khách lẻ thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi muốn cuối ngày xuất hóa đơn tổng cho nhiều phiếu bán hàng của khách lẻ thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Bán hàng
 6. Tôi muốn cuối ngày xuất hóa đơn tổng cho nhiều phiếu bán hàng của khách lẻ thì làm thế nào?

Tôi muốn cuối ngày xuất hóa đơn tổng cho nhiều phiếu bán hàng của khách lẻ thì làm thế nào?

Mô tả: Trường hợp trong ngày khách lẻ mua hàng có tổng số tiền thanh toán dưới 200.000 đồng và không lấy hóa đơn thì kế toán phải tổng hợp các hóa đơn bán lẻ để xuất một hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng vào cuối ngày.

Cách thực hiện:

Bạn thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Khai báo danh mục Khách lẻ.

Vào Danh mục / Đối tượng / Khách hàng / nhấn Thêm để khai báo khách lẻ

Bước 2: Lập chứng từ bán hàng cho khách hàng lẻ.

 • Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng (hoặc chọn tab Bán hàng, nhấn Thêm).
 • Khai báo chứng từ bán hàng. => Bỏ tích chọn Lập kèm hoá đơn, chọn đối tượng Khách lẻ.

Bước 3: Lập hóa đơn cho các chứng từ bán hàng của khách lẻ phát sinh.

 • Vào phân hệ Bán hàng, chọn Hóa đơn (hoặc chọn tab Xuất hóa đơn, nhấn Thêm)
 • Tích đúp vào biểu tượng kính lúp để chọn các chứng từ bán hàng của khách lẻ cần xuất hóa đơn

 • Nhấn Đồng ý rồi nhấn Cất chứng từ.
Cập nhật 14/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay