Chi phí

Chương trình cung cấp Biểu đồ phân tích chi phí theo nhiều tiêu chí: Theo thời gian, Đơn vị, Khoản mục chi phí… từ đó dễ dàng nắm bắt được chi phí thực tế theo nhiều tiêu chí

  • Trên màn hình giao diện tab Chi phí, nhấn Chọn tham số:

  • Chọn các thông tin Thời gian, Đơn vị, …
  • Nhấn Đồng ý
Cập nhật 25/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay