Công nợ

Chương trình cung cấp Biểu đồ phân tích công nợ thành các khoản Nợ bình thường, Nợ khó đòi, Nợ không thể đòi theo nhiều tiêu chí theo thời gian, từ đó dễ dàng nắm bắt được số liệu từng kiểu công nợ tại từng thời điểm cụ thể

  • Trên màn hình giao diện tab Công nợ, nhấn Chọn tham số:

  • Chọn các thông tin Phân tích theo, Đến ngày, …
  • Nhấn Đồng ý
Cập nhật 25/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay