1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Thiết bị văn phòng
 5. Quản lý chính sách giá bán theo từng nhóm khách hàng

Quản lý chính sách giá bán theo từng nhóm khách hàng

Việc quản lý chính sách giá theo từng nhóm khách hàng được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Thiết lập chính sách giá

1. Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Chính sách giá.
2. Nhấn Thêm.

(Ảnh)

3. Nhấn Tiếp theo.
4. Tại bước Xây dựng chính sách giá:

 • Khai báo tên chính sách giá.
 • Nhập mô tả chi tiết (nếu cần).
 • Nhấn Tiếp theo.

(Ảnh)

5. Tại bước Xác định các sản phẩm được áp dụng:

 • Chọn Áp dụng với tất cả các sản phẩm hoặcÁp dụng với một số sản phẩm.
 • Trường hợp chọn Áp dụng với một số sản phẩm, nhấn Chọn sản phẩm để chọn các sản phẩm muốn áp dụng chính sách giá bán.
 • Nhấn Tiếp theo.

(Ảnh)
Lưu ý
: Có thể
thêm hoặc bỏ bớt sản phẩm trong danh sách bằng cách, nhấn chuột phải và chọn chức năng tương ứng.

6. Tại bước Xác định nhóm giá bán và khách hàng được áp dụng:

 • Khai báo các nhóm giá bán được thiết lập trong chính sách giá.
 • Nhấn Thêm khách hàng vào nhóm để thiết lập danh sách khách hàng cho từng nhóm đã khai báo (một khách hàng hàng chỉ thuộc vào một nhóm giá bán).
 • Nhấn Tiếp theo.

(Ảnh)

7. Tại bước Xác định giá cho từng nhóm giá bán:

 • Tại cộtDựa trên: Lựa chọn loại giá bán được sử dụng làm căn cứ thiết lập chính sách giá.
 • Tại cột Phương pháp: Lựa chọn phương pháp xác định giá bán mới.
 • Tại cột % hoặc số tiền tăng giảm: Nhập % hoặc số tiền tăng giảm để thiết lập giá bán mới.
 • Nhấn Tiếp theo.

(Ảnh)

8. Tại bước Xác định mức chiết khấu cho từng nhóm giá bán:

 • Tại cột Chiết khấu: Lựa chọn phương pháp xác định mức chiết khấu theo giá bán mới.
 • Tại cột % hoặc số tiền: Nhập % hoặc số tiền chiết khấu theo giá bán mới.
 • Nhấn Tiếp theo để xem trước Bảng giá sản phẩm áp dụng cho từng nhóm khách hàng.

(Ảnh)

9. Nhấn Cất.

2. Bán hàng cho khách hàng được hưởng chính sách giá

1. Vào phân hệ Bán hàng.
2. Chọn chứng từ bán hàng (Ví dụ: Hóa đơn bán hàng).

(Ảnh)

3. Khai báo chứng từ bán hàng => Chương trình sẽ tự động xác định giá bán cho khách hàng đúng như chính sách giá đã thiết lập.

(Ảnh)

4. Nhấn Cất.

 

Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay