1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Thiết bị văn phòng
  5. Quản lý hàng hóa theo loại thiết bị, hãng sản xuất, model…

Quản lý hàng hóa theo loại thiết bị, hãng sản xuất, model…

Trên MISA SME.NET, việc quản lý hàng hoá theo loại thiết bị, hãng sản xuất, model được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo danh mục nhóm vật tư, hàng hóa theo loại thiết bị, hãng sản xuất, model

1. Vào Danh mục\Vật tư hàng hoá\Nhóm vật tư hàng hoá.
2. Nhấn Thêm.

(Ảnh)

3. Khai báo thông tin về nhóm vật tư, hàng hoá.

(Ảnh)

4. Nhấn Cất.
Lưu ý: Cần quản lý vật tư hàng hoá theo bao nhiêu tiêu chí thì thiết lập bấy nhiêu nhóm.

(Ảnh minh hoạ danh sách nhóm vật tư hàng hoá sau khi thiết lập xong).

2. Khai báo vật tư hàng hoá thuộc nhóm vật tư hàng hoá

1. Vào Danh mục\Vật tư, hàng hoá\Vật tư hàng hoá.
2. Nhấn Thêm.

(Ảnh)

3. Khai báo thông tin về vật tư, hàng hoá. => Chọn thông tin nhóm vật tư hàng hoá (chương trình chỉ hỗ trợ một vật tư hàng hóa thuộc một nhóm vật tư hàng hoá).

(Ảnh)

4. Nhấn Cất.

3. Nhập, xuất vật tư hàng hoá

Việc nhập, xuất vật tư hàng hoá được thực hiện trên phân hệ Mua hàng, Bán hàngKho.

  • Lập chứng từ nhập kho hàng hoá

(Ảnh)

  • Lập chứng từ xuất kho hàng hoá

(Ảnh)

4. Xem các báo cáo kho theo loại mặt hàng, hãng sản xuất.

1. Vào phân hệ Kho\tab Báo cáo phân tích, nhấn Báo cáo (hoặc chọn Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Kho).
2. Chọn báo cáo cần xem. => Ví dụ: Sổ chi tiết vật tư hàng hoá.

(Ảnh)

3. Thiết lập tham số báo cáo. => Tại mục Nhóm VTHH, chọnnhóm vật tư hàng hoá cần thống kê.

(Ảnh)

4. Nhấn Đồng ý.

(Ảnh)

 

Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay