Quản lý người dùng mobile

1. Nội dung

Cho phép phân quyền cho người dùng có quyền xem dữ liệu trên ứng dụng SME.NET MOBILE

2. Hướng dẫn

Lưu ý: Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có mạng internet và bởi người dùng có quyền ADMIN.

1. Đăng nhập vào dữ liệu muốn phân quyền (dữ liệu cho phép người dùng được xem trên ứng dụng MISA SME Mobile.)

2. Vào menu Hệ thống, chọn Quản lý người dùng Mobile.

3. Nhấn Chọn nhân viên để chọn nhân viên muốn phân quyền (Chỉ chọn được nhân viên đã khai báo trong danh mục Nhân viên)

Lưu ý:Phải nhập chính xác thông tin Số điện thoại Email của nhân viên, để phục vụ đăng ký tài khoản và đăng nhập vào ứng dụng SME.NET MOBILE.

4. Để phân quyền cho nhân viên xem được báo cáo trên mobile: tích chọn Quyền xem báo cáo.

5. Để phân quyền cho nhân viên xem được phiếu lương trên mobile: tích chọn Cho phép nhân viên xem phiếu lương trên mobile.

6. Nhấn Đóng. Chương trình sẽ gửi email và tin nhắn SMS đến địa chỉ đã khai báo ở trên để thông báo quyền truy cập cho người dùng, đồng thời hướng dẫn các bước thực hiện để có thể sử dụng ứng dụng SME.NET MOBILE.

Lưu ý:

  • Xem hướng dẫn để bắt đầu sử dụng ứng dụng SME.NET MOBILE tại đây.
  • Để cắt quyền xem dữ liệu trên SME.NET MOBILE người dùng, nhấn Xóa.

Cập nhật 06/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay