1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Mua hàng
  6. Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Mua hàng

Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Mua hàng

CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY

1. Mua hàng theo đơn mua hàng
2. Mua hàng theo lệnh sản xuất

3. Mua hàng theo hợp đồng mua hàng
4. Mua hàng trong nước về nhập kho
5. Mua hàng trong nước không qua kho
6. Mua hàng nhập khẩu nhập kho
7. Mua hàng nhập khẩu không qua kho
8. Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng
9. Mua hàng có chiết khấu thương mại
10. Mua hàng tại đơn vị giao ủy thác nhập khẩu
11. Mua hàng tại đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu
12. Hàng về trước hóa đơn về sau
13. Hóa đơn về trước hàng về sau
14. Mua dịch vụ
15. Giảm giá hàng đã mua về nhập kho
16. Giảm giá hàng mua về không qua kho
17. Trả lại hàng đã mua về nhập kho 
18. Trả lại hàng đã mua về không qua kho
19. Đối trừ chứng từ công nợ của nhà cung cấp

20. Bù trừ công nợ

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀO CUỐI THÁNG/QUÝ

1. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách:

2. Quản lý công nợ phải trả
3. Đối chiếu công nợ phải trả với NCC
4. Lập báo cáo quản trị

CÔNG VIỆC HÀNG NĂM

1. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách:

 

Cập nhật 14/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay