1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Bán hàng
  6. Tải hóa đơn đã phát hành trên meinvoice vể MISA SME.NET

Tải hóa đơn đã phát hành trên meinvoice vể MISA SME.NET

1. Chương trình sẽ tự động lấy các hóa đơn đã phát hành trên meInvoice về phần mềm MISA SME.NET với tần suất 15 phút 1 lần. (Hoặc có thể lấy về ngay bằng cách nhấn Lấy dữ liệu từ meInvoice.vn).
2. Tuy nhiên, để nhìn thấy các hóa đơn này, cần nhấn Lấy dữ liệu, chương trình sẽ hiển thị danh sách hóa đơn theo điều kiện lấy dữ liệu.

Lưu ý: Chương trình chỉ lấy các hóa đơn có trạng thái HĐ gốc; HĐ thay thếHĐ xóa bỏ về MISA SME.NET.

Cập nhật 09/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay