Tra cứu lịch sử giao dịch

1. Mô tả nghiệp vụ

Khi kế toán phát sinh nhu cầu cần lấy số phụ ngân hàng về để hạch toán các nghiệp vụ thu tiền, hạch toán phí chuyển tiền và đối chiếu số liệu với sổ kế toán. Kế toán có thể tra cứu được lịch sử giao dịch của tài khoản trong một khoảng thời gian để hạch toán vào phần mềm mà không cần ra ngân hàng thực hiện. Ngoài ra kế toán có thể lập nhanh Ủy nhiệm chi/Chứng từ thu tiền gửi từ những giao dịch thu, chi tiền không thực hiện trên phần mềm MISA SME.NET 2020.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Để thực hiện được chức năng này:

  • Phải kết nối với ngân hàng điện tử mở số tài khoản muốn tra cứu (xem hướng dẫn kết nối tại đây).
  • Tài khoản phải được phân quyền sử dụng chức năng tra cứu Lịch sử giao dịch (xem hướng dẫn phân quyền tại đây).

Kế toán thực hiện trên phần mềm như sau:

1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Ngân hàng điện tử\Lịch sử giao dịch (hoặc vào Danh mục\Ngân hàng\Tài khoản ngân hàng, chọn tài khoản ngân hàng muốn tra cứu và nhấn Tra cứu lịch sử giao dịch)

2. Chọn số tài khoản ngân hàng, khoảng thời gian cần tra cứu và nhấn Tra cứu.

3. Chương trình hiển thị danh sách giao dịch và có thể xem thông tin chi tiết tại tab Thông tin giao dịch.

4. Với các giao dịch thu, chi tiền không thực hiện trên phần mềm MISA SME.NET 2020, kế toán có thể lập Ủy nhiệm chi/Chứng từ thu tiền gửi từ những giao dịch đó.

Lập Ủy nhiệm chi trên danh sách tra cứu lịch sử giao dịch
1. Trên danh sách tra cứu lịch sử giao dịch, chọn giao dịch muốn lập ủy nhiệm chi.
2. Nhấn chuột phải và chọn Lập ủy nhiệm chi.3. Thông tin trên Ủy nhiệm chi được lấy theo thông tin của giao dịch chi tiền tương ứng, có thể chỉnh sửa thông tin (nếu cần). Trạng thái của Ủy nhiệm chi là Đã chuyển tiền.

4. Nhấn Cất, chương trình thực hiện tạo Ủy nhiệm chi.
Lưu ý: Chỉ những tài khoản có quyền Thêm Ủy nhiệm chi thì mới thực hiện được chức năng Lập Ủy nhiệm chi.

Lập Chứng từ thu tiền gửi trên danh sách tra cứu lịch sử giao dịch
1. Trên danh sách tra cứu lịch sử giao dịch, chọn giao dịch muốn lập chứng từ thu tiền gửi.
2. Nhấn chuột phải và chọn Lập CT thu tiền gửi.3. Thông tin trên Chứng từ thu tiền được lấy theo thông tin của giao dịch thu tiền tương ứng, có thể chỉnh sửa thông tin (nếu cần).

4. Nhấn Cất, chương trình thực hiện tạo Chứng từ thu tiền gửi
Lưu ý:

  • Chỉ những tài khoản có quyền Thêm Chứng từ thu tiền thì mới thực hiện được chức năng Lập Chứng từ thu tiền.
  • Giao dịch cần lập phải chưa có chứng từ hạch toán tương ứng trên dữ liệu kế toán.

4. Lưu ý

  • Chỉ có thể thực hiện tra cứu lịch sử giao dịch đối với các tài khoản thanh toán.
  • Dữ liệu đang làm việc với chi nhánh nào thì chỉ thực hiện tra cứu lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng của chi nhánh đó.
  • Có thể xuất toàn bộ danh sách lịch sử giao dịch ra file Excel bằng chức năng Xuất khẩu.
Cập nhật 22/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay