Xóa hóa đơn

1. Mô tả nghiệp vụ
Với các hóa đơn đã được giao cho khách hàng và đã được khách hàng cũng như doanh nghiệp kê khai thuế, nếu phát hiện ra sai sót sẽ phát sinh các hoạt động sau:
 1. Khách hàng sau khi phát hiện ra sai sót, yêu cầu lập biên bản hoặc thỏa thuận về việc sai sót của hóa đơn.
 2. Kế toán bán hàng lập biên bản thu hồi hóa đơn đã bị lập sai
 3. Sau khi nhận được hóa đơn trả về từ khách hàng, kế toán bán hàng gạch chéo hóa đơn lập sai, ghi nhận là hóa đơn bị xóa bỏ
 4. Kế toán bán hàng lập hóa đơn mới và giao lại cho khách hàng

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Lưu ý: Chỉ có thể xóa các hóa đơn đã được doanh nghiệp thông báo phát hành trước đó.

Bước 1: Ghi nhận hóa đơn đã cấp sai cần xóa bỏ

 • Vào phân hệ Quản lý phát hành hóa đơn\tab Xóa hóa đơn, chọn chức năng Thêm.

 • Khai báo thông tin về việc xóa hóa đơn
 • Tại mục Biên bản thu hồi nhấn biểu tượng … để đính kèm biên bản thu hồi hóa đơn.
 • Tại mục Hóa đơn xóa nhấn biểu tượng … để tìm kiếm hóa đơn muốn xóa:
  • Thiết lập khoảng thời gian tìm kiếm hóa đơn, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Chọn hóa đơn cần xóa, sau đó nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy hóa đơn muốn xóa thì xem hướng dẫn tại đây.

 • Thông tin hóa đơn xóa sẽ được lấy lên mục Hóa đơn xóa như sau.

 • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Đối với công ty đa chi nhánh, các chi nhánh chỉ có thể xóa bỏ hóa đơn của chi nhánh mình, không xoá bỏ được hoá đơn của chi nhánh khác. Nhưng tổng công ty lại được xóa bỏ hóa đơn của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

2. Các hoá đơn bị xoá vẫn được lấy lên báo cáo thuế với giá trị bằng 0.

3. Sau khi thực hiện xóa hóa đơn thì số hóa đơn bị xóa này sẽ thể hiện trên báo cáo Tình hình sử dụng hóa đơn ở cột Xóa hóa đơn và trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ, hàng hóa, dịch vụ bán ra sẽ ghi chú là Xóa hóa đơn

Bước 2: Cấp lại số hóa đơn mới cho chứng từ bán hàng

 • Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng
 • Chọn chứng từ bán hàng cần cấp lại hóa đơn mới, nhấn đúp chuột vào chứng từ vừa chọn hoặc nhấn chuột phải và chọn Xem.
 • Thực hiện Bỏ ghi chứng từ, sau đó nhấn Sửa.
 • Thực hiện sửa lại mã số thuế của khách hàng, sau đó nhấn Cất.
 • Nhấn chọn chức năng Cấp số hóa đơn trên thanh công cụ
 • Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, sau đó nhấn Đồng ý.

 

Cập nhật 06/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay