Bảng so sánh định mức dự toán vật tư

Báo cáo giúp: So sánh được số chênh lệch giữa định mức dự toán nguyên vật liệu với số liệu thực tế phát sinh trong kỳ của từng công trình 

1. Vào mục Báo cáo\Giá thành\Bảng so sánh định mức dự toán vật tư.

2. Chọn các Công trình muốn so sánh định mức dự toán.

3. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 26/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay