9.1. Quản lý hóa đơn

  1. Tạo và thông báo phát hành hóa đơn đặt in/tự in
  2. Hủy hóa đơn
  3. Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập và giao cho người mua
  4. Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn đặt in chưa lập
  5. Xóa hóa đơn
  6. Điều chỉnh lại thông tin trên hóa đơn đã thông báo phát hành
  7. Lập tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra
  8. Phân bổ số lượng hóa đơn cho từng chi nhánh phụ thuộc
  9. Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 

 

XEM CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY, THÁNG/QUÝ, NĂM CỦA NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN 

Cập nhật 06/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay

Để lại bình luận