1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi xóa hóa đơn không chọn được hóa đơn để xóa?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi xóa hóa đơn không chọn được hóa đơn để xóa?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Quản lý hóa đơn
 6. Làm thế nào khi xóa hóa đơn không chọn được hóa đơn để xóa?

Làm thế nào khi xóa hóa đơn không chọn được hóa đơn để xóa?

1. Mô tả

Khi thực hiện xóa hóa đơn, Kế toán không tìm thấy hóa đơn muốn xóa trong danh sách

2. Nguyên nhân và giải pháp

Nguyên nhân 1: Do đã lập tờ khai thuế GTGT của tháng/quý chứa hóa đơn đó

Giải pháp:

Bước 1: Xóa tờ khai thuế GTGT của tháng/quý chứa hóa đơn muốn xóa

Bước 2: Thực hiện Xóa hóa đơn => có thể chọn được hóa đơn muốn xóa

Bước 3: Lập lại tờ khai thuế GTGT

Nguyên nhân 2: Do đã lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tháng/quý chứa hóa đơn đó

Giải pháp:

Bước 1: Xóa báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tháng/quý chứa hóa đơn muốn xóa

Bước 2: Xóa hóa đơn => có thể chọn được hóa đơn muốn xóa

Bước 3: Lập lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Cập nhật 15/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay