1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào để nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Quản lý hóa đơn
 6. Làm thế nào để nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế?

Làm thế nào để nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế?

1. Nội dung

Hướng dẫn cách chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

 

Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Cách 1: Nộp bộ hồ sơ bằng văn bản giấy
1. Chuẩn bị hồ sơ, bao gồm 3 mẫu:

 • Mẫu Hóa đơn điện tử:
  • Trên giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử, nhấn Xem mẫu.
  • Nhấn Ký điện tử để ký số lên mẫu hóa đơn.
  • Sau đó nhấn In để in ra giấy.

Lưu ý: Đối với một số Chi cục Thuế có yêu cầu cung cấp thêm bản Hóa đơn thể hiện Hóa đơn chuyển đổi thành hóa đơn giấy,kế toán thực hiện như sau:

 • Nhấn Chuyển đổi HĐ giấy và nhấn Ký điện tử để ký số lên mẫu hóa đơn.
 • Sau đó nhấn In để in ra giấy.

 • Lập Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử: In ra giấy, sau đó ký và đóng dấu.

 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử:
  • Trên giao diện thông báo phát hành hóa đơn, nhấn In và chọn Thông báo phát hành hóa đơn điện tử,sau đó nhấn In để in ra giấy

  • Ký và đóng dấu của doanh nghiệp.

2. Sau khi hoàn thiện thì mang bộ hồ sơ nộp cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

Cách 2: Nộp bộ hồ sơ bằng văn bản điện tử
1. Chuẩn bị hồ sơ, bao gồm 3 mẫu:

 • Mẫu Hóa đơn điện tử:
  • Trên giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử, nhấn Xem mẫu.
  • Nhấn Ký điện tử để ký số lên mẫu hóa đơn.
  • Sau đó nhấn Xuất khẩu\Microsoft Word File để xuất ra file word. Đặt tên file không dấu vd: Mau_hoa_don

Lưu ý: Đối với một số Chi cục Thuế có yêu cầu cung cấp thêm bản Hóa đơn thể hiện Hóa đơn chuyển đổi thành hóa đơn giấy, kế toán thực hiện như sau:

 • Trên giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử, nhấn Chuyển đổi HĐ giấy.
 • Nhấn Ký điện tử để ký số lên mẫu hóa đơn.
 • Sau đó nhấn Xuất khẩu\Microsoft Word File để xuất ra file word.Đặt tên file không dấu vd: Mau_hoa_don_chuyen_doi

 • Lập Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử: In ra, ký và đóng dấu. Sau đó scan màu ra file ảnh và insert ảnh vào file word mới. Đặt tên file không dấu vd: Quyet_dinh_ap_dung_hoa_don_dien_tu

 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử: Do hệ thống thuế chưa có cấu trúc XML cho Thông báo phát hành hóa đơn điện tử nên cán bộ thuế hướng dẫn lập theo mẫu của Thông báo phát hành hóa đơn tự in, đặt in (TT26).
  • Trên giao diện thông báo phát hành hóa đơn, nhấn In và chọn Thông báo phát hành hóa đơn tự in, đặt in (TT26), sau đó nhấn Xuất khẩu XML để nộp BC qua mạng hoặc NK vào HTKK

  • Hoặc kế toán có thể Kết xuất XML tờ khai Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC) trên ứng dụng HTKK.

2. Nộp hồ sơ điện tử.

 • Thực hiện nộp hồ sơ trên hệ thống kê thai thuế mà đơn vị đang sử dụng, trên iHTKK hoặc các nhà TVAN khác.
 • Trường hợp kê khai thuế trên hệ thống iHTKK của TCT:
  • Đăng nhập hệ thống iHTKK tại địa chỉ http://nhantokhai.gdt.gov.vn
  • Vào mục Tài khoản\Đăng ký tờ khai để đăng ký tờ khai Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC) (trường hợp đơn vị đã đăng ký thì không cần thực hiện bước này).

  • Vào mục Nộp tờ khai\Nộp tờ khai XML, chọn tờ khai Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC) đã kết xuất XML ở trên, sau đó ký điện tử và nộp cho Cơ quan Thuế.

  • Sau khi nộp thành công, Doanh nghiệp nộp phụ lục lần lượt cho Mẫu hóa đơn điện tử, Lập Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử Mẫu hóa đơn chuyển đổi thành hóa đơn giấy (nếu có) bằng cách nhấn vào biểu tượng:

 • Trường hợp đơn vị kê khai thuế trên các hệ thống TVAN thì thực hiện bộ hồ sơ tương tự như hệ thống iHTKK.

Lưu ý: Từ ngày 11/12/2017, Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ Thuế điện tử tập trung cho các doanh nghiệp thuộc quản lý của Cục Thuế và các Chi cục Thuế thuộc các tỉnh: Phú Thọ, Bắc Ninh tại đường dẫn https://thuedientu.gdt.gov.vn. Đơn vị thực hiện nộp bộ hồ sơ tương tự như hệ thống iHTKK.

3. Lưu ý

Sau khi nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế, Kế toán cần cập nhật trạng thái trên Thông báo phát hành hóa đơn sang Đã nộp cho CQ thuế

Cập nhật 16/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay