1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Giá thành
 6. Làm thế nào khi Phân bổ chi phí chung chỉ lên kết quả của 1 Đối tượng tập hợp chi phí?

Làm thế nào khi Phân bổ chi phí chung chỉ lên kết quả của 1 Đối tượng tập hợp chi phí?

1. Vấn đề

Khi tính giá thành trên phần mềm, bước Phân bổ chi phí chung chỉ lên kết quả phân bổ của 1 Đối tượng tập hợp chi phí (ĐTTHCP).

2. Nguyên nhân và giải pháp

Nguyên nhân 1: Do không phát sinh chi phí theo loại Tiêu thức phân bổ

Đối với tiêu thức phân bổ theo: Nguyên vật liệu trực tiếp, Nhân công trực tiếp, Chi phí trực tiếp

Nguyên nhân: Do không phát sinh chi phí trực tiếp được chọn đến Đối tượng THCP trên kỳ tính giá thành

Giải pháp: 

 • Trên giao diện phân bổ chi phí chung nhấn Hủy bỏ
 • Tích chuột phải vào kỳ tính giá thành/chọn Tập hợp chi phí trực tiếp

 • Kiểm tra các mã Đối tượng THCP có phát sinh chứng từ chi phí NVL trực tiếp hay chưa ?
  • Nếu thực tế có phát sinh, kiểm tra chứng từ đã chọn đầy đủ các mã đối tượng THCP trên chứng từ hay chưa, bổ sung nếu có.
  • Nếu thực tế không phát sinh chi phí trực tiếp, chỉ có chi phí chung thì tỷ lệ % phân bổ, bạn phải tự gõ tay lại

Kiểm tra tương tự với phương thức Nhân công trực tiếp, Chi phí trực tiếp.

Đối với tiêu thức phân bổ theo Định mức (Phương pháp giản đơn, hệ số tỷ lệ, công trình)

Nguyên nhân: Do chưa khai báo định mức cho tất cả các mã Đối tượng THCP/Công trình cần phân bổ.

Giải pháp: 

Bạn thực hiện khai báo định mức cho tất cả các mã Đối tượng THCP/Công trình theo hướng dẫn sau:

 • Thiết lập định mức phân bổ chi phí theo Đối tượng THCP: Tại đây
 • Thiết lập định mức phân bổ chi phí theo Công trình: Tại đây

Đối với tiêu thức phân bổ theo Doanh thu (Phương pháp công trình, đơn hàng, hợp đồng)

Nguyên nhân: Do chưa lập chứng từ ghi nhận doanh thu hoặc đã lập nhưng ở tab Thống kê chưa chọn Đối tượng THCP/Công trình trên chứng từ

Giải pháp:

Kiểm tra đã lập đầy đủ chứng từ ghi nhận doanh thu hay chưa?

 • Nếu chưa lập, nhập bổ sung đầy đủ
 • Nếu đã lập mở chứng từ lên kiểm tra, ở tab Thống kê chọn đầy đủ Đối tượng THCP/Công trình trên chứng từ

Nguyên nhân 2: Do Tỷ lệ phân bổ quá nhỏ nên phần mềm làm tròn về 0

Giải pháp: Tăng số thập phân của cột Tỷ lệ phân bổ

 • Vào Hệ thống/Tùy chọn/Định dạng số

 • Tại mục Số chữ số của phần thập phân, nhấn Thay đổi định dạng số
 • Dòng Tỷ lệ phân bổ, bạn gõ số 10\nhấn Cất

 • Mở lại bảng Phân bổ chi phí chung, phần mềm sẽ tăng tỷ lệ phân bổ lên
 • Nếu tỷ lệ phân bổ quá nhỏ thì phần mềm sẽ làm tròn về 0

Cập nhật 25/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay