Làm thế nào khi phân bổ chi phí chung lên không đủ khi tính giá thành?

1. Mô tả

Khi tính giá thành, tại bước phân bổ chi phí chung chương trình tổng hợp thiếu hoặc không đúng các chứng từ hạch toán chi phí chung.

2. Nguyên nhân và Giải pháp

Xem video hướng dẫn:

Bạn thực hiện kiểm tra lần lượt theo các nguyên nhân sau đến khi thành công:

Nguyên nhân 1: Do chứng từ phân bổ có ngày hạch toán nằm ngoài thời gian của kỳ tính giá thành

Giải pháp:

 • Kiểm tra lại thời gian (Từ ngày – Đến ngày) trên kỳ tính giá thành
 • Mở lại chứng từ hạch toán chi phí chung đã xác định lên không đủ hoặc thiếu, sửa lại ngày hạch toán đúng thuộc thời gian của kỳ tính giá thành.
 • Nếu chứng từ hạch toán chi phí đã đúng ngày nhưng vẫn không lên kỳ tính giá, cần xác định lại đúng thời gian lập kỳ tính giá thành, sửa lại thời gian để kỳ tính giá thành chứa chứng từ chi phí cần phân bổ

 

Nguyên nhân 2: Với TT133 chứng từ không chọn khoản mục chi phí hoặc chọn nhầm khoản mục MTC khi không tính giá thành cho công trình

Giải pháp: 

 • Vào Tìm chứng từ
 • Chọn thời gian cần kiểm tra (thời gian tính giá thành)
 • Nhấn Cập nhật
 • Nhấn Tìm kiếm
 • Tại cột TK Nợ lọc các TK 154
 • Tại cột Khoản mục chí phí lọc giá trị bằng “Trống
 • Mở các chứng từ vừa lọc, nhấn Sửa, tại cột Khoản mục chi phí trên chứng từ chọn lại khoản mục chi phí tương ứng.

 • Trên giao diện lọc chứng từ, tại cột Khoản mục chí phí tiếp tục lọc các giá trị bắt đầu là MTC. Nếu có chứng từ phát sinh chọn khoản mục chi phí MTC, mở chứng từ và sửa lại Khoản mục chí phí khác MTC

Nguyên nhân 3: Tính giá thành theo sản xuất nhưng trên chứng từ thống kê nhập công trình, đơn hàng hoặc hợp đồng và ngược lại

 • Thực hiện tìm kiếm như nguyên nhân 2
 •  Lọc lần lượt các tài khoản Nợ là 621, 622, 623, 627 (TT200), 154 (TT133)
 • Cột Đối tượng THCP lọc giá trị bằng Trống
 • Kiểm tra tại các cột Công trình, Hợp đồng bán, Đơn đặt hàng có được chọn trên chứng từ nào không? Nếu có phát sinh trên chứng từ, mở chứng từ lên sửa, thực hiện xóa các đối tượng sau đó, sau đó tính giá thành phân bổ lại chi phí.

Tương tự nếu tính giá thành công trình, đơn đặt hàng mà chi phí chọn nhầm thống kê sang các loại giá thành khác, bạn cũng kiểm tra tương tự

Nguyên nhân 4: Do chứng từ đã được phân bổ ở kỳ tính giá thành khác

Giải pháp: 

 • Vào Báo cáo/Giá thành/Liệt kê danh sách chứng từ chi phí chung theo kỳ tính giá thành
 • Chọn khoảng thời gian rộng hoặc cả năm để chứa tất cả các kỳ tính giá thành đang có trên phần mềm
 • Tích chọn tất cả kỳ tính giá thành đang có
 • Nhấn Đồng ý

 • Trên báo cáo có thể nhìn được các chứng từ chi phí trên tất cả kỳ tính giá thành, kiểm tra ngày hạch toán chứng từ chi phí chung xem có phân bổ nhầm chứng từ chi phí tháng này qua tháng khác hay không, nếu có phải xóa kỳ tính giá thành sai đi, sau đó tính lại.
 • Ví dụ như hình: Chi phí tháng 10 nhưng đang phân bổ kỳ tính giá thành tháng 11 nên cần xóa kỳ tính giá tháng 11 đi, sau đó tính lại giá thành tháng 10 để chi phí lên đúng.

Nguyên nhân 5: Hạch toán giảm chi phí nguyên vật liệu nhưng trong kỳ không có phát sinh chi phí nguyên vật liệu cần phân bổ

Giải pháp:

Phần mềm không phân bổ giá trị âm được nên cần xác định cụ thể giảm cho đối tượng tập hợp chi phí, công trình, đơn đặt hàng hay hợp đồng bán nào để khi tính giá thành phần mềm giảm trực tiếp vào chi phí đó.

Ví dụ: Trong kỳ đơn vị có phát sinh khoản giảm chi phí chung (do giảm giá hoặc trả lại) của chi phí NVL (TK621) là 5.000.000. Tuy nhiên, trong kỳ không có phát sinh tăng chi phí chung liên quan đến chi phí NVL sản xuất. Dẫn đến phần chi phí chung của NVL sẽ bị âm, không phân bổ được.

=> Để xử lý, trên chứng từ giảm chi phí (TK621) tiến thành chọn đối tượng THCP để phần mềm xác định trừ thẳng chi phí cho đối tượng cần tính.

Nguyên nhân 6: Do nhập tỷ lệ % phân bổ chi phí chung kỳ này không đúng

Giải pháp: 

 • Trường hợp trong tháng chỉ phát sinh 1 kỳ tính giá thành, bạn cần nhập tỷ lệ là 100% khi phân bổ chi phí chung (tỷ lệ này phần mềm đã mặc định)​.
 • Trường hợp trong tháng có phát sinh nhiều kỳ tính giá thành ( trường hợp tính giá thành nhiều công đoạn) thì nhập %  khi phân bổ chi phí chung tương ứng, kỳ tính sau cùng nhập tỷ lệ 100%.

Ví dụ: Chi phí chung cần phân bổ là 400.000, đơn vị tính giá thành 2 công đoạn

  • Công đoạn 1 cần phân bổ 200.000 thực hiện gõ lại % phân bổ trên kỳ tính giá là 50%

 • Công đoạn 2: Phân bổ nốt 200.000 thì gõ lại % phân bổ kỳ này là 100% phần mềm sẽ hiểu phân bổ hết số 200.000 còn lại

Trường hợp trong kỳ có chứng từ chi phí chung nhưng chưa phân bổ hết, hoặc không phân bổ cho kỳ tính giá thành nào, hoặc số tiền bằng 0 nên chưa được tính vào giá thành, kiểm tra theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 25/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay