1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Ngân hàng
  6. Chuyển tiền nội bộ
  7. Chuyển từ TK ngân hàng này sang TK ngân hàng khác (cùng đơn vị/chi nhánh)

Chuyển từ TK ngân hàng này sang TK ngân hàng khác (cùng đơn vị/chi nhánh)

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nếu doanh nghiệp mở tiết khoản riêng cho TK 112 để theo dõi cho các TK ngân hàng khác nhau, trường hợp tài khoản này thiếu để chi, có thể sẽ chuyển từ tài khoản khác sang. Khi đó sẽ hạch toán:

Nợ TK 112 (Chi tiết theo tài khoản được chuyển đến)

Có TK 112 (Chi tiết theo tài khoản chuyển đi)

Đồng thời hạch toán phí chuyển tiền:

Nợ TK 642

Nợ TK 1331 (Nếu có)

Có TK 112 (Chi tiết theo tài khoản chuyển đi)

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ chuyển tiền từ tài khoản của ngân hàng này sang tài khoản của ngân hàng khác trong công ty, sẽphát sinh các hoạt động sau:

1. Kế toán trưởng yêu cầu Kế toán thanh toán/Kế toán ngân hàng sẽ lập Ủy nhiệm chi/Lệnh chuyển tiền hoặc Séc chuyển khoản, sau đó chuyển Ủy nhiệm chi/Lệnh chuyển tiền cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

2. Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi/Lệnh chuyển tiền/Séc chuyển khoản của công ty sẽ chuyển tiền tiền từ tài khoản của ngân hàng sang tài khoản của ngân hàng khác.

3. Sau khi thực hiện lệnh thành công ngân hàng sẽ Lập giấy báo Nợ hoặc chứng từ hạch toán của ngân hàng và chuyển lại cho Kế toán thanh toán/Kế toán ngân hàng.

4. Căn cứ vào giấy báo Nợ/chứng từ hạch toán của ngân hàng, Kế toán thanh toán ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

Đồng thời ngân hàng chuyển đến khi nhận được tiền sẽ lập Giấy báo Có và thông báo cho doanh nghiệp về số tiền đã về tài khoản.

3. Các bước thực hiện

Việc chuyển tiền từ TK ngân hàng này sang TK ngân hàng khác được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Hạch toán chứng từ chuyển tiền nội bộ
1.Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Chuyển tiền nội bộ (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Chuyển tiền nội bộ).

2. Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ chuyển tiền nội bộ.

  • Tại mụcTài khoản đi: Chọn tài khoản chi tiền.
  • Tại mụcTài khoản đến: Chọn tài khoản nhận tiền.

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Hạch toán phí chuyển tiền (nếu có)
1.Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Chi tiền (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Chi tiền).

2. Chọn phương thức thanh toán.

3. Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ chi tiền.

  • Tại mục Tài khoản chi: Chọn tài khoản chịu chi phí chuyển tiền.
  • Tại mục Nội dung TT: Chọn Chi khác.

4. Nhấn Cất.

Cập nhật 11/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay