Đăng ký/thay đổi sang gói Internet banking MISA 200 của ngân hàng MSB

1. Nội dung

Để sử dụng các chức năng liên quan đến ngân hàng điện tử MSB trên phần mềm MISA SME.NET 2020, kế toán phải thực hiện đăng ký tài khoản kết nối với ngân hàng điện tử MSB.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Bước 1: Đăng ký/thay đổi sang gói Internet banking MISA 200

1. Đăng ký/Thay đổi sang gói Internet Banking MISA 200.

 • Nếu chưa có tài khoản Internet Banking: Cần ra chi nhánh/phòng giao dịch của MSB để đăng
  ký gói Internet Banking MISA 200
  .
 • Nếu đã có tài khoản Internet Banking: Cần ra chi nhánh/phòng giao dịch của MSB để chuyển đổi sang gói Internet Banking MISA
  200
  .

2. Ngân hàng sẽ cung cấp cho khách hàng 2 tài khoản:

 • Tài khoản Maker: Dùng để tạo tài khoản kết nối với MISA SME.NET
 • Tài khoản Checker: Dùng để Giám đốc phê duyệt lệnh chuyển trên internet banking của ngân hàng.

Bước 2: Tạo tài khoản kết nối ngân hàng điện tử
Tài khoản kết nối ngân hàng điện tử: Dùng để kết nối với MISA SME.NET 2020 và thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng điện tử trên phần mềm MISA SME.NET 2020 như: Duyệt lệnh chuyển tiền (Kế toán trưởng duyệt lệnh trên MISA SME.NET
2019), Tra cứu số dư tài khoản, Tra cứu lịch sử giao dịch, Đối chiếu ngân hàng…
Để tạo tài khoản kết nối ngân hàng điện tử khách hàng thực hiện như sau:1. Truy cập vào địa chỉ www.msb.com.vn, nhấn Internet Banking và chọn Doanh nghiệp.2. Dùng tài khoản Maker (được Ngân hàng cung cấp sau khi đăng ký gói Internet Banking MISA 200) để đăng nhập, nhập mã xác thực và nhấn Tiếp tục.3. Vào tab Dịch vụ Khách hàng và chọn Kết nối MISA.

4. Nhập thông tin để tạo tài khoản kết nối ngân hàng điện tử, sau đó nhấnTiếp tục.

Lưu ý: Thông tin Mã người dùngMật khẩu khai báo tại đây sẽ được sử dụng làm tài khoản kết nối ngân hàng điện tử.

5. Kiểm tra lại thông tin đăng ký tài khoản và nhấn Tiếp tục.

6. Chương trình hiển thị thông báo đăng ký thành công.

4. Lưu ý

1. Nếu sử dụng gói Internet Banking MISA 200, Khách hàng sẽ làm việc với 2 tài khoản:

 • Tài khoản kết nối ngân hàng điện tử (tạo ở bước 2): Dùng để Kết nối và thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng điện tử trên MISA SME.NET. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Tài khoản Checker (Được ngân hàng cung cấp ngay khi đăng ký thành công gói Internet Banking MISA 200: Dùng để Giám đốc phê duyệt lệnh chuyển trên internet banking của ngân hàng. Xem hướng dẫn tại đây.

2. Nếu sử dụng các gói Internet Banking khác, Khách hàng sẽ làm việc với 2 tài khoản:

 • Tài khoản lập lệnh (Maker): Dùng để kết nối với MISA SME.NET 2020 và thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng điện tử trên phần mềm MISA SME.NET 2020 như: Duyệt lệnh chuyển tiền (Kế toán trưởng duyệt lệnh trên MISA SME.NET 2020), Tra cứu số dư tài khoản, Tra cứu lịch sử giao dịch…
 • Tài khoản duyệt lệnh (Checker): Dùng để Giám đốc phê duyệt lệnh chuyển trên internet banking của ngân hàng
Cập nhật 19/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay