Dòng tiền

1. Nội dung

Giúp theo dõi được tình hình thu, chi trong kỳ chi tiết theo các khoản thu, chi; đồng thời so sánh được tình hình thu, chi giữa kỳ này và kỳ trước

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Thiết lập danh mục thu/chi muốn theo dõi

1. Vào menu Danh mục\Khác\Mục thu/chi.

2. Chương trình đã ngầm định sẵn các danh mục thu, chi phổ biến. Kế toán có thể thiết lập: Thêm, Xóa hoặc Ngừng theo dõi mục thu/chi theo nhu cầu.

Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Lập chứng từ thu/chi tiền

Khi lập các chứng từ thu/chi tiền như: Phiếu thu; Phiếu chi; Chứng từ thu tiền gửi, chi tiền gửi; Chứng từ mua hàng, bán hàng

Kế toán khai báo Mục thu/chi tương ứng tại cột Mục thu/chi.


Bước 3: Lập báo cáo dòng tiền.

1. Vào mục Báo cáo\Quỹ\Dòng tiền.

2. Chọn Chi nhánh Kỳ báo cáo.

3. Nhấn Đồng ý.

4. Báo cáo Dòng tiền thể hiện số tiền:

  • Thực thu:Tổng số tiền trên các chứng từ thu tiền chọn mục thu tương ứng.
  • Thực chi:Tổng số tiền trên các chứng từ chi tiền chọn mục chi tương ứng.

Cập nhật 13/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay