Ghi tăng CCDC từ chứng từ xuất kho/mua hàng

1. Nội dung

Giúp khai báo nhanh CCDC bằng cách kế thừa các thông tin của CCDC đã được khai báo trên chứng từ xuất kho/mua hàng.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn Ghi tăng (hoặc vào tab Ghi tăng, nhấn Thêm).

2. Nhấn Lấy CCDC từ chứng từ xuất kho/mua hàng.

3. Chọn Loại chứng từ và khoảng thời gian tìm kiếm chứng từ xuất kho CCDC hoặc mua CCDC.

4. Nhấn Lấy dữ liệu. Chương trình sẽ lấy lên các chứng từ xuất kho/mua hàng hạch toán TK Nợ (hoặc Nợ TK chi phí) là 6413x, 6423x, 6273x, 6233x, 242x (Đối với TT200); 154x, 642x, 242x (Đối với TT133) và thỏa mãn điều kiện hạch toán

5. Chọn CCDC muốn ghi tăng, nhấn Chọn. Chương trình sẽ tự động lấy thông tin các CCDC đã khai báo trên chứng từ xuất kho/mua hàng vào chứng từ ghi tăng CCDC.

6. Kiểm tra và khai báo bổ sung, điều chỉnh các thông tin (nếu cần).

7. Nhấn Ghi tăng.

Cập nhật 16/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay