Tạo mới dữ liệu từ năm trước

Xem phim hướng dẫn

Tải phim tại đây

Cho phép kế toán tạo các dữ liệu kế toán mới từ năm trước để lấy được các thông tin danh mục, số dư và các chứng từ phát sinh của năm hiện tại từ dữ liệu cũ sang dữ liệu mới

Cách thao tác

Để tạo mới một dữ liệu kế toán từ dữ liệu của năm trước, kế toán thực hiện theo một trong các trường hợp sau:

Dữ liệu năm cũ đang áp dụng theo TT200 hoặc TT133

 • Vào menu Tệp\Tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước.

 • Nhấn Tiếp theo để bắt đầu quá trình tạo dữ liệu từ năm trước.

 • Tại Bước 1 – Thông tin dữ liệu, khai báo các thông tin sau:
  • Chọn dữ liệu kế toán năm trước: làm căn cứ để chuyển số dư, danh mục sang dữ liệu kế toán mới.
  • Đặt tên cho dữ liệu kế toán mới (Tên dữ liệu kế toán nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa các ký tự / \ [ ] * ? ` ~ ! ^ # & : và độ dài không quá 256 ký tự.)
  • Khai báo thông tin về ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm.
  • Nhấn Thực hiện.

 • Tại Bước 2 – Thực hiện tạo dữ liệu, chương trình bắt đầu thực hiện tạo dữ liệu kế toán năm mới.

 • Tại Bước 3 – Thông báo kết quả, nhấn Đóng để kết thúc quá trình tạo dữ liệu kế toán từ dữ liệu năm cũ.

Lưu ý: Trường hợp quá trình tạo dữ liệu không thành công, kế toán có thể kiểm tra nguyên nhân bằng cách nhấn chọn chức năng Tải về kết quả tạo mới dữ liệu không thành công.

Dữ liệu năm cũ áp dụng theo QĐ48

 • Vào menu Tệp\Tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước.

 • Nhấn Tiếp theo để bắt đầu quá trình tạo dữ liệu từ năm trước.

 • Tại Bước 1 – Thông tin dữ liệu, khai báo các thông tin sau:
  • Chọn dữ liệu kế toán năm trước làm căn cứ để chuyển số dư, danh mục sang dữ liệu kế toán mới.
  • Đặt tên cho dữ liệu kế toán mới (Tên dữ liệu kế toán nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa các ký tự / \ [ ] * ? ` ~ ! ^ # & : và độ dài không quá 256 ký tự.)
  • Khai báo thông tin về ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm.
  • Nhấn Tiếp theo.

 • Tại Bước 2 – Thiết lập và ghép tài khoản, thực hiện thiết lập và ghép các TK bị lệch giữa QĐ48 và TT133:
  • Chương trình đã tự động ghép các TK của QĐ48 với các TK của TT133. Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể ghép lại cho phù hợp với nhu cầu quản lý tại doanh nghiệp mình.
  • Với những TK trên QĐ48 bị bỏ đi so với TT133, kế toán có thể lựa chọn một trong hai cách thức xử lý sau:
   • Nếu tích chọn Mở tích chọn Mở tiết khoản tương ứng cho các tài khoản bị bỏ theo TT133/2016/TT-BTC, đối với các TK thay thế cho TK bị bỏ đi của QĐ48, chương trình sẽ mở ra các tiết khoản và chuyển dữ liệu vào các tiết khoản mới này. Ví dụ: TK 142 và 242 sẽ được chuyển và TK 2421 và 2422
   • Nếu không tích chọn Mở tích chọn Mở tiết khoản tương ứng cho các tài khoản bị bỏ theo TT133/2016/TT-BTC, đối với các TK bị thay thế cho TK bị bỏ đi của QĐ48, chương trình sẽ không mở tiết khoản mà chuyển dữ liệu trực tiếp vào TK thay thế. Ví dụ TK 142 và 242 sẽ được chuyển vào TK 242.

  • Nhấn Thực hiện.
 • Tại Bước 3 – Thực hiện tạo dữ liệu, chương trình bắt đầu thực hiện tạo dữ liệu kế toán năm mới.

 • Tại Bước 4 – Thông báo kết quả, nhấn Đóng để kết thúc quá trình tạo dữ liệu kế toán từ dữ liệu năm cũ.

Lưu ý: Trường hợp quá trình tạo dữ liệu không thành công, kế toán có thể kiểm tra nguyên nhân bằng cách nhấn chọn chức năng Tải về kết quả tạo mới dữ liệu không thành công.

Lưu ý:

1. Trên dữ liệu mới sẽ lấy được tất cả danh mục, số dư và các chứng từ phát sinh có Ngày hạch toán > Ngày bắt đầu dữ liệu trên dữ liệu kế toán mới.

2. Trên dữ liệu mới tất cả các thông tin tại menu Hệ thống\Tùy chọn sẽ giống với dữ liệu cũ.

Cập nhật 23/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay