Khai báo cơ cấu tổ chức

1. Nội dung

Cho phép khai báo thông tin về một chi nhánh/phòng ban/bộ phận trong doanh nghiệp.

2. Cách thực hiện

1. Vào menu Danh mục\Cơ cấu tổ chức.

2. Nhấn Thêm và thực hiện khai báo cơ cấu tổ chức theo 1 trong các trường hợp sau:


 

Khai báo đơn vị là Tổng công ty/Công ty

Mỗi doanh nghiệp sẽ chỉ có một đơn vị với cấp tổ chức là Tổng công ty/Công ty.
=> Đơn vị này sẽ được phần mềm tự động sinh ra khi kế toán thực hiện tạo một dữ liệu kế toán mới và nó tương đương với cấp tổ chức lớn nhất của doanh nghiệp. Với trường hợp này kế toán sẽ chọn chức năng Sửa trên thanh công cụ, nếu muốn bổ sung, thay đổi thông tin về doanh nghiệp:

  • Tab Thông tin chung cho phép khai báo các thông tin về doanh nghiệp => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

  • Tab Thông tin lên báo cáo, chứng từ cho phép khai báo các thông tin về doanh nghiệp và người ký sẽ hiển thị các chứng từ hoặc báo cáo được in ra.

  • Tab Đặc điểm hoạt động, chế độ kế toán cho phép khai báo các thông tin phục vụ cho việc hiển thị dữ liệu trên tab Thông tin chung của báo cáo Thuyết minh tài chính.

  • Sau khi bổ sung xong thông tin, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Thông tin Tên đơn vịĐịa chỉ sẽ được phần mềm tự động lấy theo giấy phép sử dụng được MISA cấp khi doanh nghiệp mua phần mềm MISA SME.NET 2021.

2. Kế toán sẽ không thể Xoá hoặc Ngừng theo dõi cơ cấu có cấp tổ chức là Tổng công ty/công ty

Khai báo đơn vị là Chi nhánh

Doanh nghiệp chỉ có thể khai báo các đơn vị có cấp tổ chức là Chi nhánh trong trường hợp trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung có tích chọn thông tin Có chi nhánh.

  • Tab Thông tin chung cho phép khai báo các thông tin về chi nhánh => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

  • Tab Thông tin lên báo cáo, chứng từ cho phép khai báo các thông tin về đơn vị và người ký sẽ hiển thị các chứng từ hoặc báo cáo được in ra.

  • Sau khi khai báo xong thông tin về chi nhánh, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Khi khai báo đơn vị thuộc cấp tổ chức Chi nhánh, phải khai báo thông tin đó là chi nhánh độc lập hay phụ thuộc.

2. Với các chi nhánh hạch toán độc lập hoặc chi nhánh hạch toán phụ thuộc có tích chọn thông tin Kê khai thuế GTGT, TTĐB, TNCN riêng, hệ thống sẽ cho phép lập Tờ khai thuế GTGT, TTĐB, TNCN riêng theo từng chi nhánh.

3. Để sửa lại thông tin chi nhánh, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

4. Đối với các chi nhánh không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Khai báo đơn vị là: Văn phòng/Trung tâm, Phòng ban, Phân xưởng, Nhóm/Tổ/Đội

  • Khai báo các thông tin về đơn vị có cấp tổ chức là: Văn phòng/Trung tâm, Phòng ban, Phân xưởng hoặc Nhóm/Tổ/đội.

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin phòng ban/bộ phận, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các phòng ban/bộ phận không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

3. Lưu ý

Có thể khai báo nhanh đơn vị ngay khi: Khai báo nhân viên, Ghi tăng TSCĐ, Khai báo TSCĐ đầu kỳ, Khai báo CCDC đầu kỳ… bằng cách nhấn biểu tượng dấu cộng (hoặc nhấn phím F9) tại mục Đơn vị/Đơn vị sử dụng.

Cập nhật 18/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay