Khai báo loại công trình

Cho phép khai báo thông tin về từng loại công trình.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách loại công trình, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

  • Khai báo các thông tin về loại công trình => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin loại công trình đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các loại công trình không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Cập nhật 24/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay