Khai báo khoản mục chi phí

Cho phép khai báo thông tin về từng khoản mục chi phí.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách khoản mục chi phí, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

  • Khai báo các thông tin về khoản mục chi phí => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin khoản mục chi phí đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các khoản mục chi phí không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Cập nhật 10/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay