Bỏ đối trừ

Cho phép bỏ việc đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ của nhà cung cấp đã thực hiện trước đó.

Cách thao tác

  • Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Bỏ đối trừ bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng\Bỏ đối trừ).
  • Lựa chọn tài khoản phải trả, nhà cung cấp và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

  • Tích chọn thông tin đối trừ cần huỷ bỏ, sau đó nhấn Bỏ đối trừ.

Lưu ý: Với những lần đối trừ chứng từ có phát sinh chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá, để thực hiện được chức năng Bỏ đối trừ, cần phải xoá chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá trước.

Cập nhật 26/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay