Thủ quỹ

1. Nội dung

Cho phép Thủ quỹ quản lý danh sách các phiếu thu, chi tiền mặt, kiểm tra các biên bản kiểm kê cũng như xem báo cáo sổ quỹ tiền mặt.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Ghi phiếu thu/chi tiền mặt vào Sổ quỹ tiền mặt

1. Đăng nhập vào phần mềm với vai trò Thủ quỹ.

2. Chọn tab Đề nghị thu, chi và lọc ra các chứng từ có trạng thái Chưa ghi sổ.

3. Chọn phiếu thu/phiếu chi (sử dụng phím Ctrl + A để chọn toàn bộ phiếu thu, chi hoặc sử dụng phím Ctrl + click chuột trái để chọn một số phiếu thu, chi trên danh sách), sau đó nhấn Ghi sổ.

4. Chọn hình thức ghi sổ theo ngày hạch toán trên chứng từ hay theo ngày tùy chọn.

5. Nhấn Ghi sổ, chương trình sẽ tự động ghi thông tin các phiếu thu/chi và sổ quỹ tiền mặt của Thủ quỹ.

2.2. Kiểm tra biên bản kiểm kê quỹ

1. Đăng nhập vào phần mềm với vai trò Thủ quỹ.
2. Chọn tab Biên bản kiểm kê.

3. Chọn biên bản kiểm kê trên danh sách, sau đó nhấn Xem.

2.3. Xem sổ quỹ tiền mặt

Xem tại đây

3. Lưu ý

Với các doanh nghiệp không tách riêng vai trò Kế toán tiền mặt và Thủ quỹ, có thể bỏ phân hệ Thủ quỹ trên phần mềm bằng cách:

1. Vào Hệ thống\Tuỳ chọn\Ẩn/hiện nghiệp vụ.
2. Bỏ tích chọn Thủ quỹ có tham gia hệ thống.
3. NhấnĐồng ý.

Khi đó, trên phần mềm sẽ không còn phân hệ Thủ quỹ và để xem được Sổ quỹ tiền mặt của Thủ quỹ, Kế toán vào mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Thủ quỹ, sau đó chọn báo cáo cần xem.

Cập nhật 21/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay