Nhập công nợ khách hàng

Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản có nhu cầu theo dõi chi tiết theo đối tượng khách hàng.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Cách thao tác

Lưu ý: Trước khi nhập số dư công nợ khách hàng, cần khai báo Danh mục Khách hàng

Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm

 • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ khách hàng.
 • Chọn chức năng Nhập số dư trên thanh công cụ.
 • Chọn tài khoản có phát sinh công nợ khách hàng, sau đó thực hiện nhập số dư theo một trong hai trường hợp sau:
Không có nhu cầu theo dõi công nợ khách hàng theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị, hoá đơn

Kế toán sẽ nhập trực tiếp tổng công nợ của khách hàng trên giao diện Nhập số dư công nợ khách hàng.

Lưu ý: Đối với các khách hàng có công nợ đầu kỳ phát sinh bên Nợ, sau khi công nợ được cất giữ, hệ thống sẽ tự động sinh một bản ghi trên tab Chi tiết theo Hoá đơn trên giao diện Nhập chi tiết công nợ khách hàng.

Có nhu cầu theo dõi công nợ khách hàng theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị, hoá đơn
1. Công nợ khách hàng theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị:

  • Chọn chức năng Nhập chi tiết công nợ đối với khách hàng có phát sinh công nợ đầu kỳ.
  • Chọn tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị.
  • Chọn thông tin nhân viên/công trình/hợp đồng từ các cột tương ứng, sau đó nhập số dư công nợ.

  • Sau khi nhập xong, nhấn Cất.

2. Theo dõi công nợ khách hàng theo hoá đơn:

  • Chọn chức năng Nhập chi tiết công nợ đối với khách hàng có phát sinh công nợ đầu kỳ.
  • Chọn tab Chi tiết theo Hoá đơn.
  • Nhập chi tiết hoá đơn phát sinh công nợ của khách hàng.

Lưu ý:

1. Nếu kế toán chỉ nhập dữ liệu trên tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị, hệ thống sẽ tự động lấy Tổng số dư bên Nợ – Tổng số dư bên Có để cập nhật ra giao diện Nhập số dư công nợ khách hàng. => Nếu chênh lệch > 0 thì cập nhật vào cột Dư Nợ, ngược lại < 0 thì cập nhật vào cột Dư Có.

2. Nếu kế toán chỉ nhập dữ liệu trên tab Chi tiết theo Hoá đơn, hệ thống sẽ tự động lấy Tổng số còn phải thu lên cột Dư Nợ trên giao diện Nhập số dư công nợ khách hàng.

3. Nếu kế toán nhập dữ liệu trên cả 2 tab, hệ thống sẽ lấy tương tự như trường hợp chỉ nhập phát sinh trên tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hơp đồng, đơn vị.

 • Sau khi nhập công nợ của khách hàng, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Thông tin Số tài khoản chỉ lấy lên những tài khoản có tích chọn Theo dõi chi tiết theo Đối tượng\Khách hàng khi khai báo tài khoản.

2. Với các tài khoản không có nhu cầu theo dõi chi tiết theo khách hàng, việc nhập số dư sẽ được thực hiện trên tab Số dư tài khoản.

Cách 2: Hoặc có thể Nhập khẩu công nợ khách hàng từ file excel vào phần mềm.

Cập nhật 31/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay