Nhập công nợ nhà cung cấp

Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản có nhu cầu theo dõi chi tiết theo đối tượng nhà cung cấp.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Cách thao tác

Lưu ý: Cần khai báo danh sách nhà cung cấp trước khi nhập số dư công nợ đầu kỳ

Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm

 • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ nhà cung cấp.
 • Chọn chức năng Nhập số dư trên thanh công cụ.
 • Chọn tài khoản có phát sinh công nợ đối với nhà cung cấp, sau đó thực hiện nhập số dư theo một trong hai cách sau:
  Không có nhu cầu theo dõi công nợ nhà cung cấp theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị, hoá đơn

  Kế toán sẽ nhập trực tiếp tổng công nợ đối với nhà cung cấp trên giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp.

  Lưu ý: Đối với các nhà cung cấp có công nợ đầu kỳ phát sinh bên , sau khi công nợ được cất giữ, hệ thống sẽ tự động sinh một bản ghi trên tab Chi tiết theo Hoá đơn trên giao diện Nhập chi tiết công nợ nhà cung cấp.

  Có nhu cầu theo dõi công nợ nhà cung cấp theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị, hoá đơn
  1. Công nợ nhà cung cấp theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị:

  • Chọn chức năng Nhập chi tiết công nợ đối với nhà cung cấp có phát sinh công nợ đầu kỳ.
  • Chọn tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị.
  • Chọn thông tin nhân viên/công trình/hợp đồng từ các cột tương ứng, sau đó nhập số dư công nợ.

  • Sau khi nhập xong, nhấn Cất.

  2. Theo dõi công nợ nhà cung cấp theo hoá đơn:

  • Chọn chức năng Nhập chi tiết công nợ đối với nhà cung cấp có phát sinh công nợ đầu kỳ.
  • Chọn tab Chi tiết theo Hoá đơn.
  • Nhập chi tiết hoá đơn phát sinh công nợ đối với nhà cung cấp.

  Lưu ý:

  1. Nếu kế toán chỉ nhập dữ liệu trên tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị, hệ thống sẽ tự động lấy Tổng số dư bên Có – Tổng số dư bên Nợ để cập nhật ra giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp => Nếu chênh lệch > 0 thì cập nhật vào cột Dư Có, ngược lại < 0 thì cập nhật vào cột Dư Nợ.

  2. Nếu kế toán chỉ nhập dữ liệu trên tab Chi tiết theo Hoá đơn, hệ thống sẽ tự động lấy Tổng số còn phải trả lên cột Dư Có trên giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp.

  3. Nếu kế toán nhập dữ liệu trên cả 2 tab, hệ thống sẽ lấy tương tự như trường hợp chỉ nhập phát sinh trên tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hơp đồng, đơn vị.

 • Sau khi nhập công nợ của nhà cung cấp, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Thông tin Số tài khoản chỉ lấy lên những tài khoản có tích chọn Theo dõi chi tiết theo Đối tượng\Nhà cung cấp khi khai báo tài khoản.

2. Với các tài khoản không có nhu cầu theo dõi chi tiết theo nhà cung cấp, việc nhập số dư sẽ được thực hiện trên tab Số dư tài khoản.

Cách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel

Cập nhật 31/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay