Chọn đơn mua hàng

Cho phép lập hợp đồng mua từ đơn mua hàng được lập trên phân hệ Mua hàng\tab Đơn mua hàng.

Cách thao tác

  • Khi khai báo mới một hợp đồng mua, chọn thông tin đơn mua hàng được sử dụng để lập hợp đồng mua.

  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm đơn mua hàng.
  • Sau khi chọn đơn mua hàng, nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin nhà cung cấp, hàng hoá được đặt từ đơn mua hàng vừa được chọn ra hợp đồng mua.

Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay