Hướng dẫn lọc dữ liệu trên báo cáo

1. Nội dung

Giúp tìm kiếm các thông tin trên báo cáo theo các điều kiện tùy chọn => phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu báo cáo được nhanh chóng, chính xác.

Các báo cáo đã đáp ứng tính năng Lọc dữ liệu:

 • Bảng cân đối tài khoản
 • Báo cáo đối chiếu bảng kê thuế và sổ cái
 • Báo cáo đối chiếu chi phí mua trên chứng từ mua hàng và chứng từ chi phí.
 • Tình hình phân bổ chi phí mua hàng

2. Hướng dẫn

1. Mở báo cáo đã đáp ứng tính năng Lọc dữ liệu lên.

2. Nhấn Lọc.

3. Tích chọn cách lấy dữ liệu tìm kiếm:

   • Một trong các điều kiện: Lấy lên tất cả dữ liệu thỏa mãn một trong các điều kiện được thiết lập.
   • Tất cả các điều kiện: Chỉ lấy lên các dữ liệu thỏa mãn đồng thời tất cả điều kiện được thiết lập.

4. Thiết lập điều kiện tìm kiếm dữ liệu:

Lưu ý:

   • Để xóa bỏ dòng điều kiện tìm kiếm: Nhấn chuột phải vào dòng điều kiện, chọn Xóa dòng.
   • Hoặc có thể xóa bỏ tất cả điều kiện tìm kiếm bằng cách nhấn Xóa điều kiện lọc.

5. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm.

Cập nhật 13/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay