Kết nối với ngân hàng điện tử Techcombank

1. Nội dung

Hướng dẫn kết nối Ngân hàng điện tử Techcombank trên phần mềm MISA SME.NET. Sau khi kết nối với ngân hàng, kế toán mới thực hiện được các chức năng Chuyển tiền TT, Duyệt, Tra cứu số dư TK Tra cứu lịch sử giao dịch.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Để thực hiện được chức năng này máy tính phải có kết nối Internet.

1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Kết nối ngân hàng điện tử.

Lưu ý: Trường hợp chưa thiết lập mã số thuế trên Danh mục\Cơ cấu tổ chức thì cần thiết lập bổ sung như sau.

2. Thực hiện Xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ (Chỉ cần thực hiện một lần duy nhất).

  • Đọc kỹ Thỏa thuận sử dụng dịch vụ, tích chọn Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng dịch vụ và nhấn Hoàn tất.
  • Điền thông tin cá nhân của người thực hiện xác thực. Nhấn Đồng ý.

3. Chọn ngân hàng Techcombank.

Lưu ý: Trường hợp trong Danh mục\Tài khoản ngân hàng chỉ có mình tài khoản Techcombank là tài khoản của Ngân hàng có liên kết với MISA thì sẽ không có bước chọn Ngân hàng kết nối mà chương trình sẽ ngầm định tài khoản kết nối là tài khoản Techcombank.

4. Nhấn Kết nối ngay.

5. Đăng nhập bằng tài khoản Internet Banking được cấp quyền lập lệnh.

6. Nhấn Đăng nhập. Chương trình hiển thị thông báo kết nối thành công.

3. Lưu ý

  • Sau khi thực hiện kết nối, chương trình hỗ trợ Kế toán thêm các tài khoản thanh toán và tài khoản ATM đã mở tại ngân hàng Techcombank nhưng chưa có trên danh mục\tài khoản ngân hàng của phần mềm.

  • Trường hợp đã kết nối với ngân hàng điện tử nhưng trong một khoảng thời gian 15 phút không thực hiện chức năng gì trên phần mềm, chương trình sẽ tự động ngắt kết nối ngân hàng điện tử.
  • Sau khi đóng và mở lại phần mềm MISA SME.NET, kế toán phải thực hiện kết nối lại ngân hàng điện tử để sử dụng tiếp.
  • Tại một thời điểm, một tài khoản chỉ được phép kết nối trên một máy tính.
Cập nhật 31/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay