1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Mua hàng
  6. Làm thế nào để cập nhật trạng thái hạch toán của hóa đơn đầu vào sang “Đã hạch toán”

Làm thế nào để cập nhật trạng thái hạch toán của hóa đơn đầu vào sang “Đã hạch toán”

1. Nội dung

Các hóa đơn đầu vào sau khi chuyển vào phần mềm đều có trạng thái hạch toán là Chưa hạch toán. Kế toán có thể cập nhật lại trạng thái của hóa đơn sang Đã hạch toán theo đúng thực tế (nếu cần).

2. Hướng dẫn

Lưu ý:

Cập nhật 15/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay