Lập đơn mua hàng từ lệnh sản xuất

Giúp lập nhanh đơn mua hàng từ các lệnh sản xuất đã có.

Cách thực hiện

  • Tại phân hệ Mua hàng, chọn tab Đơn mua hàng.
  • Nhấn Thêm.
  • Nhấn Tiện ích, chọn Lập từ lệnh sản xuất.
  • Chọn khoảng thời gian tìm kiếm lệnh sản xuất. Nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn lệnh sản xuất cần lấy thông tin sang đơn mua hàng. Nhấn Đồng ý.

  • Các thông tin về hàng hóa trên lệnh sản xuất đã chọn sẽ được lấy sang đơn mua hàng.

  • Khai báo các thông tin khác của đơn mua hàng, nhấn Cất.
Cập nhật 26/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay