Lỗi “Không thể sử dụng phiên bản máy trạm để Mở dữ liệu sao chép máy chủ”

1. Mô tả

Khi thực hiện chức năng Sao chép phần mềm sang máy khác, Kế toán lựa chọn Sử dụng máy mới làm Máy chủ

Tại bước Mở dữ liệu sao chép trên máy chuyển đến, chương trình hiển thị cảnh báo: Không thể sử dụng phiên bản máy trạm để Mở dữ liệu sao chép máy chủ. Vui lòng kiểm tra lại”

2. Nguyên nhân

Nguyên nhân 1: Do máy chuyển dữ liệu đến đang cài đặt phần mềm ở chế độ Máy trạm nên không có SQL

Nguyên nhân 2: Do SQL trên máy chuyển đến đang bị ngừng hoạt động

3. Giải pháp

  • Nguyên nhân 1:

1. Gỡ bộ cài trên máy chuyển đến

2. Cài lại bộ cài mới ở chế độ Máy chủ

  • Nguyên nhân 2:

Thực hiện bật lại SQL theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 24/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay