1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
  5. Câu hỏi thường gặp khi Lập chứng từ
  6. Lỗi không thực hiện bỏ ghi/ghi sổ chứng từ được do chứng từ đã được sửa bởi người dùng khác?

Lỗi không thực hiện bỏ ghi/ghi sổ chứng từ được do chứng từ đã được sửa bởi người dùng khác?

1. Mô tả

Khi Bỏ ghi/ghi sổ chứng từ chương trình hiển thị cảnh báo

2. Nguyên nhân

Do nhiều người dùng cùng mở chứng từ cùng lúc, chứng từ đang có trạng thái Ghi sổ hoặc Bỏ ghi sổ, chỉ cần 1 trong số những người dùng đó Bỏ ghi sổ/Ghi sổ chứng từ, những người dùng còn lại sẽ không thể Bỏ ghi sổ/Ghi sổ được

3. Hướng dẫn xử lý

1. Nhấn Nạp, chương trình sẽ cập nhật thông tin mới nhất lên chứng từ.

2. Lúc này người dùng đã có thể Bỏ ghi/Sửa/Ghi sổ chứng từ theo nhu cầu.

Lưu ý: Muốn biết thông tin mới nhất của chứng từ (sau khi nhấn Nạp ở bước 1) được cập nhật bởi ai? vào thời gian nào? để liên hệ nếu cần thì xem tại cột Nguyên nhân trên câu cảnh báo

Cập nhật 25/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay