1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Thuế
  6. Nhập khẩu tờ khai quyết toán thuế TNCN từ excel

Nhập khẩu tờ khai quyết toán thuế TNCN từ excel

1. Nội dung

Giúp nhập khẩu tờ khai quyết toán thuế TNCN từ file excel vào phần mềm để theo dõi và nộp cho cơ quan thuế (trong trường hợp đơn vị không sử dụng phân hệ Tiền lương, không lập tờ khai quyết toán thuế TNCN trên phần mềm).

2. Hướng dẫn

1. Mở tờ khai quyết toán thuế TNCN của kỳ muốn nhập khẩu.

2. Nhấn Nhập khẩu bảng kê.

3. Nhấn Tải tệp dữ liệu mẫu rồi copy số liệu muốn nhập khẩu vào tệp dữ liệu mẫu.

Lưu ý: Không cần copy các dòng tổng cộng, khi nhập khẩu vào chương trình sẽ tự tính toán lại theo công thức mặc định

4. Chọn tệp dữ liệu mẫu để nhập khẩu vào phần mềm

5. Chọn phụ lục muốn nhập khẩu (Bỏ tích chọn với phụ lục không muốn nhập khẩu)

6. Nhấn Thực hiện. Chương trình sẽ ghi đè số liệu trên tệp nhập khẩu vào các phụ lục trên phần mềm. Đồng thời, tự động tổng hợp số liệu từ phụ lục lên tờ khai theo công thức mặc định.

Cập nhật 20/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay