1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Xây lắp
  5. Quản lý các công trình kéo dài nhiều năm

Quản lý các công trình kéo dài nhiều năm

Các Công trình kéo dài nhiều năm sẽ được quản lý trên phần mềm như sau:

Bước 1: Khai báo Công trình (có ngày bắt đầu Công trình trước ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm)

Bước 2: Nhập chi phí dở dang cho công trình.

Bước 3: Quản lý công nợ đầu kỳ chi tiết theo công trình (nếu có)

Cập nhật 01/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay