1. Trang chủ
  2. Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Kho

Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Kho

CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY

1. Nhập kho:

1. Nhập kho hàng mua đang đi đường
2. Nhập kho thành phẩm sản xuất

3. Nhập kho NVL dùng cho sản xuất không sử dụng hết
4. Nhập kho hàng bán bị trả lại
5. Nhập kho hàng từ chi nhánh phụ thuộc chuyển đến
6. Hàng gửi đi gia công nhập lại kho
7. Nhập kho hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
8. Nhập kho hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công

2. Xuất kho

9. Xuất kho NVL cho hoạt động sản xuất
10. Xuất NVL cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ
11. Xuất NVL, hàng hóa góp vốn, đầu tư vào công ty khác
12. Xuất kho bán hàng
13. Xuất hàng hóa mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ
14. Xuất hàng cho các đơn vị (chi nhánh) hạch toán phụ thuộc

15. Xuất trả lại hàng mua

3. Chuyển kho

16. Chuyển vật tư, hàng hóa giữa các kho nội bộ
17. Chuyển hàng gửi bán đại lý

4. Lắp ráp, tháo dỡ

18. Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập kho thành phẩm lắp ráp
19. Xuất kho hàng hóa để tháo dỡ và nhập thành phẩm được tháo dỡ

5. Sắp xếp thứ tự chứng từ nhập, xuất

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀO CUỐI THÁNG/QUÝ

1. Cập nhật giá nhập kho thành phẩm (Áp dụng với đơn vị không sử dụng phần mềm để tính giá thành)
2. Tính giá xuất kho
3. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách
4. Lập báo cáo quản trị

CÔNG VIỆC HÀNG NĂM

1. Kiểm kê kho
2. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách

 

Cập nhật 19/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay