1. Trang chủ
  2. Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Quỹ

Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Quỹ

CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY

1. Thu tiền mặt:

1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt
2. Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt

3. Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt
4. Thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng bằng tiền mặt
5. Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt
6. Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng
7. Thu khác bằng tiền mặt

2. Chi tiền mặt

8. Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng
9. Trả trước tiền hàng cho Nhà cung cấp bằng tiền mặt
10. Trả tiền nợ cho Nhà cung cấp bằng tiền mặt
11. Tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt
12. Trả lương bằng tiền mặt
13. Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt

14. Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt (GTGT, TNDN, TTĐB…)
15. Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt
16. Chi khác bằng tiền mặt

3. Dự báo dòng tiền

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀO CUỐI THÁNG/QUÝ

1. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách
2. Lập báo cáo quản trị                                  

 

CÔNG VIỆC HÀNG NĂM

1. Kiểm kê quỹ
2. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách 

Cập nhật 19/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay