Thu khác bằng tiền gửi ngân hàng

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 112                Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 136          Phải thu nội bộ

Có TK 138          Phải thu khác

Có TK 244          Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Có TK 1386        Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Có TK 228          Đầu tư khác (TT200)

Có TK 228          Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TT133)

Có TK 338          Phải trả, phải nộp khác

Có TK 411          Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Có TK 711          Thu nhập khác

Có TK …

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ thu khác bằng tiền gửi ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:

1. Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền được nộp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty để lập giấy báo Có xác nhận tiền đã về tài khoản.

2. Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).

3. Căn cứ vào giấy báo Có, kế toán thanh toán hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

3. Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Thu khác bằng tiền gửi ngân hàng” được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Thu tiền.
  • Chọn lý do thu là Thu khác.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.
  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ thu tiền gửi cần in.

Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ thu khác bằng tiền gửi, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.

 

Cập nhật 11/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay