1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Sản xuất
  5. Tính giá thành theo phương pháp: Giản đơn, Hệ số/tỷ lệ, Định mức, Đơn hàng, Hợp đồng

Tính giá thành theo phương pháp: Giản đơn, Hệ số/tỷ lệ, Định mức, Đơn hàng, Hợp đồng

  • Tính giá thành theo Phương pháp giản đơn. Xem tại đây.
  • Tính giá thành theo Phương pháp Hệ số, tỷ lệ. Xem tại đây.
  • Tính giá thành theo Công trình/Vụ việc. Xem tại đây.
  • Tính giá thành Đơn hàng. Xem tại đây.
  • Tính giá thành Hợp đồng. Xem tại đây.
Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay