Tổng quan tài chính

Trên tab Tổng quan tài chính, có thể thực hiện các chức năng sau:

1. Xem tổng quan tình hình tài chính của Doanh nghiệp thông qua các biểu đồ, báo cáo như: Tình hình tài chính, lợi nhuận, phải thu, phải trả

  • Nhấn vào biểu tượng bánh răng

  • Chọn biểu đồ báo cáo muốn xem

  • Thiết lập tham số báo cáo như: Thời gian, chi nhánh…Nhấn Đồng ý.

2. Thiết kế màn hình xem báo cáo theo nhu cầu như:

  • Thêm báo cáo
  • Xóa báo cáo
  • Đổi vị trí báo cáo

Cập nhật 03/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay