Tổng hợp xuất kho theo lệnh sản xuất

Báo cáo giúp: Theo dõi được số lượng nguyên vật liệu thực tế xuất kho sản xuất sản phẩm so với định mức, từ đó đánh giá được hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu và điều chỉnh định mức phù hợp

Cách thực hiện:

1. Vào phân hệ Kho\tab Báo cáo phân tích.

2. Nhấn Chọn báo cáo.

3. Tại mục Báo cáo: chọn 4. Tổng hợp xuất kho theo lệnh sản xuất.

4. Chọn Chi nhánh muốn thống kê báo cáo.

Lưu ý: Nếu chọn Tổng công ty thì có thể thiết lập thống kê số liệu của cả Tổng công ty và chi nhánh phụ thuộc hoặc không bằng cách tích chọn hoặc bỏ tích chọn Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc.

5. Chọn khoảng thời gian thống kê báo cáo.

6. Tích chọn các Lệnh sản xuất muốn kiểm tra thông tin.

7. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 26/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay