Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015 (QĐ48)

Navigation:  9. Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015 >

Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015 (QĐ48)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để chuyển đổi dữ liệu kế toán từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015, cần thực hiện 3 bước:

Bước 1: Kiểm tra  dữ liệu hiện có trên MISA SME.NET 2012 trước khi chuyển đổi

Bước 2: Thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015

Bước 3: Kiểm tra lại dữ liệu sau khi chuyển đổi lên MISA SME.NET 2015.

Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu theo QĐ48: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Sau đây là hướng dẫn chi tiết từng bước.

1.Bước 1: Kiểm tra dữ liệu trước khi chuyển đổi

Để chuyển đổi được dữ liệu lên SME2015, dữ liệu năm 2014 của đơn vị phải được nâng cấp lên phiên bản MISA SME.NET 2012 R87hotfix2 trở lên, và phần mềm MISA SME.NET 2015 phải nâng cấp lên phiên bản MISA SME.NET 2015R4 trở lên.

Để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu và thuận tiện cho việc kiểm tra dữ liệu sau khi chuyển đổi, nên thực hiện bảo trì dữ liệu MISA SME.NET 2012 và kiểm tra lại dữ liệu cần chuyển đổi xem đã chính xác chưa trước khi thực hiện chuyển đổi.

Sau khi kiểm tra dữ liệu xong, thực hiện theo bước 2 để chuyển đổi toàn bộ dữ liệu năm 2014 lên SME2015

NOTE_iconnoteNếu doanh nghiệp chỉ muốn chuyển dữ liệu năm 2015 lên MISA SME.NET 2015 thì phải tạo dữ liệu năm 2015 từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET 2012, sau đó mới thực hiện bước 2 để chuyển đổi dữ liệu năm 2015 lên MISA SME.NET 2015. Trường hợp này thì số dư đầu kỳ của tài khoản công nợ (131, 331, 141) chỉ theo dõi chi tiết theo đối tượng, không theo dõi chi tiết theo hóa đơn.

2.Bước 2: Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015

Để thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015 làm như sau:

Mở phần mềm MISA SME.NET 2015 lên, trên màn hình đăng nhập nhấn Hủy bỏ.

Vào menu Tệp\Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012, xuất hiện chức năng chuyển đổi dữ liệu, việc chuyển đổi này giúp tạo mới dữ liệu trên MISA SME.NET 2015 và chuyển đổi toàn bộ dữ liệu trên MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015.

CHUYENDOIDULIEU_QD48_b0

Lần lượt thực hiện các bước như trên giao diện để thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu.

Nhấn nút Tiếp theo để chuyển sang bước đầu tiên:

Bước 1: Chọn dữ liệu kế toán MISA SME.NET 2012

CHUYENDOIDULIEU_QD48_b1

NOTE_iconnote Khi tích chọn mục "Tách dữ liệu trước khi chuyển đổi lên MISA SME.NET 2015", có thể chọn thời điểm muốn tách dữ liệu từ ngày tại mục Ngày bắt đầu hạch toán. Khi thực hiện chuyển đổi hệ thống chỉ chuyển dữ liệu từ ngày tách dữ liệu lên MISA SME.NET 2015, khi đó chương trình sẽ lấy số dư tính đến hết ngày tách dữ liệu - 1 và lấy được chứng từ phát sinh từ ngày tách dữ liệu trở đi lên MISA SME.NET 2015

Chọn máy chủ dữ liệu và dữ liệu cần chuyển đổi đang dùng trên MISA SME.NET 2012, thường tên máy chủ có dạng Tên máy\MISASME2012 (VD: NTTHA\MISASME2012)

oĐể biết máy chủ trên MISA SME.NET 2012 là gì, mở phần mềm MISA SME.NET 2012 lên, trên màn hình đăng nhập, nhấn nút Tùy chọn để xem thông tin Tên máy chủ và Máy chủ SQL.

CHUYENDOIDULIEU_QD48_bKiemtramaychu

Ví dụ: Tên máy chủ: NTTHA, máy chủ SQL: MISASME2012, trên màn hình chuyển đổi chọn máy chủ SQL là NTTHA\MISASME2012

Nhấn nút Tiếp theo để chuyển sang bước 2.

Bước 2: Tạo dữ liệu kế toán MISA SME.NET 2015

CHUYENDOIDULIEU_QD48_b2

Chọn máy chủ chứa dữ liệu và đặt tên cho dữ liệu sẽ dùng trên SME2015.

oĐể biết máy chủ trên MISA SME.NET 2015 là gì, mở phần mềm MISA SME.NET 2015, tại màn hình đăng nhập nhấn nút Mở rộng, chương trình sẽ hiển thị thông tin Máy chủ SQL.

CHUYENDOIDULIEU_QD48_b3

(Ví dụ: Máy chủ SQL: NTTHA/MISASME2015)

Đặt tên cho dữ liệu kế toán trên MISA SME.NET 2015

Chọn Đường dẫn lưu trữ dữ liệu kế toán sau chuyển đổi lên.

Chọn Phương pháp tính thuế GTGT:

oChọn Phương pháp tính thuế GTGT mà đơn vị đang áp dụng ( phương pháp khấu trừ, hay phương pháp trực tiếp trên doanh thu) để phần mềm tùy biến giao diện khai báo thông tin thuế trên các chứng từ phát sinh đơn vị nhập liệu theo đúng phương pháp đã chọn và tự động tổng hợp lên tờ khai thuế cùng các phụ lục cho đơn vị. Phần mềm đang ngầm định chọn là tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

oĐây là bước rất quan trọng, lưu ý chọn đúng phương pháp tính thuế mà đơn vị mình đang sử dụng, nếu chọn sai thì sau khi chuyển đổi không thể thay đổi được phương pháp tính thuế, mà phải chuyển đổi lại dữ liệu.

Nếu đơn vị không sử dụng danh mục Mục thu/chi, đối tượng THCP có loại là đơn hàng trong quá trình nhập chứng từ trên MISA SME.NET2012 thì nhấn nút Tiếp theo để sang bước 3.

Trên MISA SME.NET 2015 chỉ sử dụng Khoản mục chi phí để theo dõi chi phí, không sử dụng mục Mục thu/chi như MISA SME.NET 2012. Nếu đơn vị có sử dụng danh mục Mục thu/chi  để lập dự toán thu, chi và thống kê các chứng từ thì cần phải thực hiện việc lựa chọn chuyển đổi danh mục Mục thu/chi vào danh mục nào. Chọn  gộp vào danh mục Khoản mục chi phí, hoặc gộp vào danh mục Mã thống kê để phần mềm chuyển danh mục Mục Thu/ Chi mà đơn vị đang sử dụng thống kê trên MISA SME.NET 2012 vào các danh mục tương ứng (Khoản mục chi phí, hay Mã thống kê) trên MISA SME.NET 2015 để theo dõi tiếp.

NOTE_iconnote Đối với những đơn vị mà dữ liệu MISA SME.NET 2012 đang sử dụng cả 3 danh mục Mục thu/ chi, khoản mục chi phí, mã thống kê để thống kê chứng từ thì trước khi chuyển đổi dữ liệu lên MISA SME.NET 2015 đơn vị nên liên hệ với MISA để được hướng dẫn.

Nếu đơn vị sử dụng đối tượng THCP có loại là đơn hàng thì, tích chọn ô Tự động sinh ra đơn hàng từ đối tượng THCP có loại là đơn hàng.

Sau khi chọn xong, nhấn nút Tiếp theo để chuyển sang bước Thực hiện chuyển đổi

Bước 3: Thực hiện chuyển đổi

Kiểm tra lại các thông tin đã chọn ở 2 bước trước, sau đó nhấn nút Thực hiện, chương trình sẽ thực hiện chuyển đổi.

CHUYENDOIDULIEU_QD48_b4

Sau khi hoàn thành chuyển đổi, chương trình sẽ thông báo kết quả chuyển đổi ở bước Thông báo kết quả.

NOTE_iconnote Trong quá trình thực hiện chuyển đổi, tùy theo độ lớn của dữ liệu cần chuyển đổi sẽ phải đợi trong một khoảng thời gian nhất định. Thông thường với dữ liệu khoảng 1G sẽ mất khoảng 30 phút.

Bước 4: Kết quả

CHUYENDOIDULIEU_QD48_b5

Sau khi chuyển đổi thành công, nhấn Kết thúc.

Trường hợp có lỗi phát sinh trong quá trình chuyển đổi dữ liệu, nhấn lưu kết quả chuyển đổi kèm theo nguyên nhân lỗi tại màn hình “Thông báo kết quả”. Trong trường hợp này, hãy gửi kết quả lỗi cho MISA để được trợ giúp

3.Bước 3: Kiểm tra dữ liệu sau khi chuyển đổi lên MISA SME.NET 2015

Sau khi chuyển đổi thành công, thực hiện bảo trì dữ liệu trên MISA SME.NET 2015.

NOTE_iconnote Khi thực hiện chức năng bảo trì, không tích chọn “Tính lại giá xuất kho” để đảm bảo giá xuất trên phiếu xuất của MISA SME.NET 2015 giống với MISA SME.NET 2012.

Sau khi bảo trì thành công, kiểm tra lại kết quả chuyển đổi xem có chính xác so với dữ liệu trên MISA SME.NET 2012 hay không, bằng cách kiểm tra một số báo cáo sau:

Bảng cân đối tài khoản

Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp

Tổng hợp công nợ nhân viên

Tổng hợp tồn kho

Sổ tài sản cố định

Sổ theo dõi CCDC

Hướng dẫn sử dụng công cụ đối chiếu số liệu:

oVào Start\All Programs\MISA SME.NET 2015\MISA SME.NET 2015 Tools\ MISA SME.NET 2015 Compare Data

Doi_chieu_01

oXuất hiện giao diện:

HDSD_Chuyendoidulieutu2012-2015_Doichieudulieuchuyentu2012-2015_01

oChọn máy và dữ liệu kế toán trên MISA SME.NET 2012 và trên MISA SME.NET 2015

oNhấn Tiếp theo

HDSD_Chuyendoidulieutu2012-2015_Doichieusolieuchuyendoitu2012-2015-Phan2-01

oĐối chiếu Bảng cân đối tài khoản (số dư 1 bên):

Chọn khoảng thời gian

Tích chọn Bảng cân đối tài khoản (số dư 1 bên)

Nếu dữ liệu có nhiều chi nhánh thì chọn chi nhánh cần đối chiếu

Nhấn Đối chiếu, chương trình xuất hiện giao diện đối chiếu số liệu Bảng cân đối của MISA SME.NET 2012 và MISA SME.NET 2015

HDSD_Chuyendoidulieutu2012-2015-Doichieudulieu_bangcandoitaikhoan_01

Nếu có chênh lệch số dư hoặc số phát sinh của TK nào đó thì thực hiện đối chiếu chi tiết phát sinh của Tài khoản.

oĐối chiếu số phát sinh tài khoản:

HDSD_Chuyendoidulieutu2012-2015_Doichieusolieu_Doichieusophátinhtaikhoan_01

Tại giao diện đối chiếu Chọn khoảng thời gian

Tích chọn Đối chiếu số phát sinh tài khoản

Nếu dữ liệu có nhiều chi nhánh thì chọn chi nhánh cần đối chiếu

Chọn Tài khoản cần đối chiếu

Nhấn Đối chiếu, chương trình xuất hiện giao diện đối chiếu số liệu phát sinh tài khoản giữa MISA SME.NET 2012 và MISA SME.NET2015

Doi_chieu_06

Lọc các ngày có chênh lệch, thực hiện xem báo cáo Sổ cái tài khoản trên MISA SME.NET 2012 và MISA SME.NET 2015 với thời gian là ngày có phát sinh chênh lệch để đối chiếu.

Dưới đây là các thay đổi sau khi chuyển đổi từ MISA SME.NET 2012 sang MISA SME.NET 2015,  xem chi tiết để thuận tiện cho việc kiểm tra:

Dữ liệu trên SME2012

Dữ liệu trên SME2015

Một số thay đổi sau khi chuyển sang SME2015

DANH MỤC

Định khoản tự động; TK ngầm định; Loại chứng từ; biểu thuế TNCN; biểu thuế TTĐB; biểu thuế tài nguyên


Các danh mục này không chuyển đổi lên MISA SME.NET 2015 mà giữ nguyên dữ liệu mang đi của MISA SME.NET2015

Đối tượng THCP

Công trình

- Đối tượng THCP có loại là công trình trên MISA SME.NET 2012 sẽ được nhập vào danh mục Công trình trên MISA SME.NET 2015
- Công trình cha nhất thì sang MISA SME.NET 2015 thuộc loại công trình, với các công trình con thì khi sang MISA SME.NET 2015 thuộc loại hạng mục công trình.

Đối tượng tập hợp chi phí

- Trên MISA SME.NET 2012 đối tượng THCP có 1 thành phẩm thì chuyển sang MISA SME.NET 2015 thành đối tượng THCP có loại là Sản phẩm. Ngược lại, nếu nhiều hơn 1 sản phẩm thì chuyển thành loại phân xưởng

Khoản mục chi phí

Khoản mục chi phí (KMCP)

* Đối với Quyết định15: chuyển toàn bộ danh mục khoản mục chi phí từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015
* Đối với Quyết định 48: chuyển toàn bộ danh mục khoản mục chi phí từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015. Riêng KMCP CPSX thì giữ nguyên các khoản mục này trên MISA SME.NET 2015. Ngoài ra nếu trên MISA SME.NET 2012 mà người dùng mở thêm KMCP con của các KMCP CPSX mang đi thì vẫn chuyển các KMCP đó lên MISA SME.NET 2015, nếu trùng với khoản mục mang đi của chương trình thì chương trình tự động sửa mã để không bị trùng với mã KMCP của chương trình mang đi
* Chuyển đổi chứng từ QĐ48 khi có nhập KMCP:
- MISA SME.NET 2012 hạch toán vào khoản mục NVLTT thì chuyển lên MISA SME.NET 2015 giữ nguyên hạch toán vào khoản mục NVLTT
- MISA SME.NET 2012 hạch toán vào khoản mục NCTT thì chuyển lên MISA SME.NET 2015 giữ nguyên hạch toán vào khoản mục NCTT
- MISA SME.NET 2012 hạch toán vào khoản mục SXC thì chuyển lên
MISA SME.NET 2015 chuyển hạch toán vào khoản mục SXC.K
- MISA SME.NET 2012 hạch toán vào khoản mục MTC thì chuyển lên MISA SME.NET 2015 chuyển hạch toán vào khoản mục MTC.K
- MISA SME.NET 2012 hạch toán vào khoản mục con của các KMCP sản xuất (NCTT, NVLTT, MTC, SXC) thì chuyển lên MISA SME.NET 2015 vẫn giữ nguyên hạch toán vào các khoản mục đó

Mục thu/chi

Khoản mục chi phí

Khi chuyển lên sẽ gộp vào danh mục Khoản mục chi phí (không chuyển mục thu). Mã mục thu/chi nào trùng với mã KMCP thì chương trình tự sửa mã để đảm bảo vẫn lấy được danh mục thu/chị lên

Phòng ban

Cơ cấu tổ chức

- Phòng ban cấp cha nhất của MISA SME.NET 2012 thì chuyển thành Cơ cấu tổ chức cấp phòng ban của MISA SME.NET 2015
- Các phòng ban cấp con trên MISA SME.NET 2012 thì chuyển thành Cấp cơ cấu tổ chức nhóm trên MISA SME.NET 2015

Chi nhánh

Cơ cấu tổ chức

Chi nhánh của MISA SME.NET 2012 chuyển thành Cơ cấu tổ chức cấp chi nhánh trên MISA SME.NET 2015

Loại CCDC, VTHH

Nhóm vật tư hàng hóa, dịch vụ


Loại CCDC, VTHH

Loại công cụ dụng cụ


Vật tư hàng hóa

Vật tư hàng hóa

- VTHH có tính chất là  Lắp ráp, tháo dỡ trên MISA SME.NET 2012 chuyển thành Thành phẩm trênMISA SME.NET 2015. Khi đó danh mục lắp ráp của VTHH thì được nhập vào tab định mức nguyên vật liệu của VTHH
- Trên MISA SME.NET 2012 VTHH có nhiều loại chiết khấu thì chuyển lên MISA SME.NET 2015 lấy loại chiết khấu có số dòng sử dụng nhiều nhất, các dòng có loại chiết khấu khác thì không lấy lên
- Vật tư hàng hóa theo dõi nhiều đơn vị tính thì đơn vị tính trên MISA SME.NET 2012 chuyển thành Đơn vị tính chính trên MISA SME.NET 2015

Định mức nguyên vật liệu

Tab Định mức nguyên vật liệu của thành phẩm (trên danh mục VTHH)

- Định mức NVL trên MISA SME.NET 2012 chuyển lên tab Định mức NVL của Thành phẩm trên danh mục VTHH của MISA SME.NET 2015
- Nếu trên MISA SME.NET 2012 có nhiều định mức NVL của 1 thành phẩm thì chỉ lấy định mực NVL có Thời gian “Đến ngày” lớn nhất.

Nhóm HHDV mua vào

Nhóm HHDV mua vào

 

SỐ DƯ BAN ĐẦU

Số dư tài khoản

Số dư tài khoản

- Số dư TK không chi tiết theo TK ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên trên MISA SME.NET 2012 chuyển lên Số dư tài khoản của MISA SME.NET 2015
- Số dư TK chi tiết theo khách hàng trên MISA SME.NET 2012 chuyển lên số dư công nợ khách hàng trên MISA SME.NET 2015
- Số dư TK chi tiết theo nhà cung cấp trên MISA SME.NET 2012 chuyển lên Số dư công nợ nhà cung cấp
- Số dư TK chi tiết theo nhân viên trên MISA SME.NET 2012 chuyển lên Số dư công nợ nhân viên
- Số dư TK chi tiết theo VTHH trên MISA SME.NET 2012: Số dư TK sẽ được chuyển vào phần Số dư tài khoản của MISA SME.NET 2015 theo số tổng của tất cả các VTHH. Tồn kho của từng VTHH được chuyển lên Số dư tồn kho VTHH trên MISA SME.NET 2015
- Số dư TK chi tiết theo đối tượng THCP trên MISA SME.NET 2012: Số dư TK sẽ được chuyển theo số tổng của tất cả các đối tượng THCP vào phần số dư tài khoản của MISA SME.NET 2015. Số tiền dở dang của từng đối tượng THCP sẽ chuyển vào phần Chi phí dở dang cho đối tượng THCP của MISA SME.NET 2015. Riêng đối với dở dang của đối tượng THCP là công trình thì chuyển vào Nhập lũy kế chi phí phát sinh cho công trình kỳ trước trên MISA SME.NET 2015

QUỸ

Phiếu thu

Phiếu thu – Lý do nộp: thu khác

 

Phiếu thu tiền khách hàng

Phiếu thu tiền khách hàng

 

Phiếu chi

Phiếu chi

 

Phiếu chi trả tiền nhà cung cấp

Phiếu chi trả tiền nhà cung cấp

 

Phiếu chi trả lương

Phiếu chi trả lương

 

Phiếu chi nộp thuế (thuế thông thường)

Phiếu chi nộp thuế (thuế thông thường)

 

Phiếu chi nộp thuế (thuế GTGT hàng nhập khẩu)

Phiếu chi nộp thuế (thuế GTGT hàng nhập khẩu)

 

Phiếu chi nộp thuế TNCN

Phiếu chi nộp thuế (thuế thông thường)

 

Phiếu chi nộp bảo hiểm

Phiếu chi nộp bảo hiểm

 

Chuyển tiền nội bộ tiền mặt

Phiếu chi khác
Phiếu thu khác

- Chuyển tiền nội bộ trong 1 chi nhánh: chuyển lên Phiếu chi trên MISA SME.NET 2015
- Chuyển tiền nội bộ tiền mặt đa chi nhánh: Khi chuyển lên MISA SME.NET 2015 thì tự động sinh phiếu chi ở chi nhánh chuyển, sinh phiếu thu ở chi nhánh nhận
- Chứng từ trên MISA SME.NET 2012 có nhiều loại tiền thì khi chuyển lên MISA SME.NET 2015 tách thành nhiều chứng từ, mỗi chứng từ 1 loại tiền

NGÂN HÀNG

Nộp tiền vào tài khoản

Thu tiền gửi (lý do: thu khác)

 

Séc/Ủy nhiệm chi (UNC)

Séc/Ủy nhiệm chi (lý do chi: chi khác)

Nếu chứng từ trên MISA SME.NET 2012 mà Đối tượng có để trống thì sẽ nhập chứng từ đó vào Séc/Ủy nhiệm chi trên MISA SME.NET 2015

Chứng từ nghiệp vụ khác

Nếu chứng từ trên MISA SME.NET 2012 mà có nhập Đối tượng Có thì sẽ nhập chứng từ đó vào Chứng từ nghiệp vụ khác trên MISA SME.NET 2015 để đảm bảo sổ công nợ đúng (Vì Ủy nhiệm chi trên MISA SME.NET 2012 cho phép hạch toán cả đối tượng Nợ và đối tượng Có, còn trên MISA SME. NET 2015 chỉ cho phép hạch toán đối tượng Nợ, nếu vẫn chuyển vào Ủy nhiệm chi thì sổ công nợ sẽ bị sai)

Trả tiền nhà cung cấp bằng UNC

Trả tiền nhà cung cấp bằng UNC

 

Trả lương bằng UNC

Trả lương bằng UNC

 

Nộp thuế bằng UNC (thuế thông thường)

Nộp thuế bằng tiền gửi (thuế thông thường)

 

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng UNC

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi

 

Nộp thuế TNCN bằng UNC

Nộp thuế bằng tiền gửi (thuế thông thường)

 

Nộp bảo hiểm bằng UNC

Nộp bảo hiểm bằng UNC

 

Chuyển tiền nội bộ

Chuyển tiền nội bộ
Thu tiền gửi
Chi tiền gửi

- Chứng từ chuyển tiền nội bộ trong cùng 1 chi nhánh: khi chuyển lên MISA SME.NET 2015 thì chuyển vào chứng từ chuyển tiền nội bộ
- Chứng từ chuyển tiền nội bộ giữa các chi nhánh: khi chuyển lên MISA SME.NET 2015 thì tự động sinh ra 1 chứng từ thu tiền gửi ở chi nhánh nhận, 1 chứng từ chi tiền gửi ở chi nhánh chuyển
- Chứng từ MISA SME.NET 2012 có nhiều loại tiền thì khi chuyển lên MISA SME.NET 2015 tách thành nhiều chứng từ, cùng TK ngân hàng chuyển, TK ngân hàng nhận, loại tiền thì gộp thành 1 chứng từ

Tiền đang chuyển

Chứng từ nghiệp vụ khác

 

Thẻ tín dụng

Chứng từ nghiệp vụ khác

 

Trả tiền nhà cung cấp bằng thẻ tín dụng

Trả tiền nhà cung cấp bằng UNC

 

MUA HÀNG

Đơn mua hàng

Đơn mua hàng

 

Hợp đồng mua hàng

Hợp đồng mua hàng

Ghép tình trạng:
- Chưa thực hiện trên MISA SME.NET 2012 chuyển thành Chưa thực hiện trên MISA SME.NET 2015
- Đang thực hiện trên MISA SME.NET 2012 chuyển thành Đang thực hiện trên MISA SME.NET 2015
- Tạm ngừng thực hiện, đình chỉ, hủy bỏ trên MISA SME.NET 2012 chuyển thành Hủy hỏ trên MISA SME.NET 2015
- Hoàn thành chưa thanh lý trên MISA SME.NET 2012 chuyển thành Đang thực hiện trên MISA SME.NET 2015
- Thanh lý, Kết thúc trên MISA SME.NET 2012 chuyển thành Thanh lý trên MISA SME.NET 2015
- Tình trạng khác trên MISA SME.NET 2012 chuyển thành Đang thực hiện trên MISA SME.NET 2015

Mua hàng

Chứng từ mua hàng tương ứng với từng loại nhập kho, không qua kho, trong nước, nhập khẩu, thanh toán ngay, chưa thanh toán ngay

- Chứng từ mua hàng trên MISA SME.NET 2012 có nhiều hóa đơn thì tách mỗi hóa đơn (Các dòng có cùng đối tượng hạch toán, cùng đối tượng thuế và cùng số hóa đơn) thì tách thành 1 chứng từ mua hàng trên MISA SME.NET 2015. Khi đó, đối tượng trên master của MISA SME.NET 2015 (không phải là tab hóa đơn) chính là đối tượng hạch toán dưới chi tiết của MISA SME.NET 2012, đối tượng tab hóa đơn trên master của MISA SME.NET 2015 là đối tượng thuế của MISA SME.NET 2012
- Nếu TK công nợ chi tiết theo nhân viên mà trên chứng từ không chọn nhân viên mua hàng trên master thì lấy đối tượng hạch toán ở chi tiết của MISA SME.NET 2012 chuyển lên Nhân viên mua hàng của MISA SME.NET 2015
- Nếu MISA SME.NET 2012 đã nhận hóa đơn thì MISA SME.NET 2015 check nhận kèm hóa đơn
- Mua hàng bằng thẻ tín dụng trên MISA SME.NET 2012 chuyển vào mua hàng chưa thanh toán trên MISA SME.NET 2015
- Chứng từ mua hàng hóa, mua  dịch vụ trên MISA SME.NET 2012 chọn loại hóa đơn là không có hóa đơn hoặc hóa đơn thông thường thì khi chuyển lên MISA SME.NET 2015 sẽ tự động xóa tiền thuế GTGT (vì trên MISA SME.NET 2012 không ghi sổ cái TK thuế, trên MISA SME.NET 2015 không có loại Hóa đơn nên phải xóa tiền thuế để không ghi vào sổ cái TK thuế)

Mua dịch vụ

Chứng từ mua dịch vụ

- Mua dịch vụ bằng thẻ tín dụng trên MISA SME.NET 2012 chuyển vào mua dịch vụ chưa thanh toán trên MISA SME.NET 2015

Giảm giá hàng mua

Giảm giá hàng mua (có check giảm giá hàng nhập kho)

- Nếu chứng từ trên MISA SME. NET 2012 tồn tại TK Nợ khác TK 111 thì chuyển vào chứng từ Giảm giá hàng mua - Giảm trừ công nợ trên MISA SME. NET 2015.
- Nếu chứng từ MISA SME.NET 2012 có tất cả TK Nợ là TK 111 thì chuyển vào chứng từ Giảm giá hàng mua - Thu tiền mặt trên MISA SME.NET 2015
- Nếu MISA SME.NET 2012 có nhiều đối tượng chi tiết thì khi chuyển lên MISA SME.NET 2015 tách thành nhiều chứng từ, khi đó đối tượng ở tab Giảm trừ công nợ/phiếu thu lấy đối tượng dưới chi tiết của MISA SME.NET 2012, đối tượng tab Hóa đơn lấy đối tượng trên thông tin chung của MISA SME.NET 2012

Trả lại hàng mua

Trả lại hàng mua (có check trả lại hàng trong kho)

- Nếu chứng từ SME2012 tồn tại TK Nợ khác TK 111 thì chuyển vào chứng từ Trả lại hàng mua - Giảm trừ công nợ trên MISA SME.NET 2015
- Nếu chứng từ MISA SME.NET 2012 có tất cả TK Nợ là TK 111 thì chuyển vào chứng từ Trả lại hàng mua - Thu tiền mặt trên MISA SME.NET 2015
- Nếu MISA SME.NET 2012 có nhiều đối tượng chi tiết thì khi chuyển lên MISA SME.NET 2015 tách thành nhiều chứng từ, khi đó đối tượng ở tab Giảm trừ công nợ/phiếu thu lấy đối tượng dưới chi tiết của MISE SME.NET 2012, đối tượng tab Hóa đơn lấy đối tượng trên thông tin chung của MISA SME.NET 2012

Đối trừ chứng từ

Lưu được việc đối trừ trên dữ liệu SME2012


BÁN HÀNG

Báo giá

Báo giá


Đơn đặt hàng

Đơn đặt hàng


Bán hàng

Chứng từ bán hàng – Bán hàng hóa dịch vụ trong nước (check lập kèm hóa đơn) tương ứng với hình thức thanh toán
- Nếu bán hàng kiêm phiếu xuất thì sinh thêm 1 Phiếu xuất bán hàng ở phân hệ kho

-  Nếu MISA SME.NET 2012 có nhiều đối tượng chi tiết thì chuyển lên MISA SME.NET 2015 tách thành nhiều chứng từ bán hàng, khi đó đối tượng ở tab Chứng từ ghi nợ/phiếu thu/thu tiền gửi trên MISA SME.NET 2015 lấy đối tượng dưới chi tiết của MISA SME.NET 2012, đối tượng tab Hóa đơn trên MISA SME. NET 2015 lấy đối tượng trên thông tin chung của tab Hóa đơn trên MISA SME.NET 2012.
- Chứng từ bán hàng trên MISA SME.NET 2012 chọn loại hóa đơn là không có hóa đơn hoặc hóa đơn thông thường, khi chuyển lên MISA SME.NET 2015 thì tự động xóa tiền thuế GTGT (vì trên MISA SME.NET 2012 không ghi sổ cái TK thuế, trên MISA SME.NET 2015 không có loại Hóa đơn nên phải xóa tiền thuế để không ghi vào sổ cái TK thuế)
- Dữ liệu MISA SME.NET 2012 sử dụng phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu, trên danh mục VTHH có nhập Tỷ lệ thuế GTGT/doanh thu. Khi chuyển lên MISA SME.NET 2015 chọn phương pháp tính thuế là trực tiếp trên doanh thu thì trên các chứng từ: chứng từ bán hàng, giảm giá hàng bán, trả lại hàng bán, hóa đơn bán hàng, hóa đơn giảm giá hàng bán, cột nhóm ngành nghề lấy tương ứng với giá trị Tỷ lệ thuế GTGT/doanh thu trong danh mục của vật tư.

Bán hàng đại lý bán đúng giá, nhận ủy thác xuất khẩu

- Chứng từ bán hàng - bán hàng đại lý bán đúng giá/nhận ủy thác xuất khẩu (check lập kèm hóa đơn) tương ứng với hình thức thanh toán

- Nếu bán hàng kiêm phiếu xuất thì sinh thêm 1 Phiếu xuất bán hàng ở phân hệ kho

Tổng hợp hóa đơn bán lẻ

Hóa đơn bán hàng


Giảm giá hàng bán

Giảm giá hàng bán (loại Bán hàng hóa, dịch vụ)

- Nếu chứng từ MISA SME.NET 2012 tồn tại TK Có khác TK 111 thì chuyển vào chứng từ Giảm giá hàng bán - Giảm trừ công nợ trên MISA SME.NET 2015
- Nếu chứng từ MIAS SME.NET 2012 tất cả TK Có là TK 111 thì chuyển vào chứng từ Giảm giá hàng bán - Trả lại tiền mặt trên MISA SME.NET 2015
- Nếu MISA SME.NET 2012 có nhiều đối tượng chi tiết thì khi chuyển lên MISA SME.NET 2015 tách thành nhiều chứng từ, khi đó đối tượng ở tab Giảm trừ công nợ/phiếu chi trên MISA SME.NET 2015 lấy đối tượng dưới chi tiết của MISA SME.NET 2012, đối tượng tab Hóa đơn trên MISA SME.NET 2015 lấy đối tượng trên thông tin chung của MISA SME.NET 2012

Trả lại hàng bán

Sinh ra 2 chứng từ:
- Trả lại hàng bán (bán hàng hóa, dịch vụ)
- Phiếu nhập (nhập hàng bán bị trả lại)

- Nếu chứng từ trên MISA SME.NET 2012 tồn tại TK Có khác TK 111 thì chuyển vào chứng từ Trả lại hàng bán - Giảm trừ công nợ trên MISA SME.NET 2015
- Nếu chứng từ trên MISA SME.NET 2012 tất cả TK Có là TK 111 thì chuyển vào chứng từ Trả lại hàng bán - Trả lại tiền mặt trên MISA SME.NET 2015
- Nếu MISA SME.NET 2012 có nhiều đối tượng chi tiết thì chuyển lên tách thành nhiều chứng từ, khi đó đối tượng ở tab Giảm trừ công nợ/phiếu chi trên MISA SME.NET 2015 lấy đối tượng dưới chi tiết của MISA SME.NET 2012, đối tượng tab Hóa đơn trên MISA SME.NET 2015 lấy đối tượng master của MISA SME.NET 2012

Chính sách giá


Không chuyển lên MISA SME.NET 2015. Người dùng tự thiết lập lại chính sách giá trên dữ liệu mới

Đối trừ chứng từ

Lưu được việc đối trừ trên dữ liệu SME2012


Bù trừ công nợ

Chứng từ nghiệp vụ khác


QUẢN LÝ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

Mẫu hóa đơn

Mẫu hóa đơn

Không chuyển lên MISA SME.NET 2015 vì trên MISA SME.NET 2015 không có danh mục mẫu số hóa đơn

Thông báo phát hành

Thông báo phát hành


Mất, cháy, hỏng hóa đơn

Mất, cháy, hỏng hóa đơn


Hủy hóa đơn

Hủy hóa đơn


Xóa hóa đơn

Xóa hóa đơn


KHO

Nhập kho

Nhập kho

- Nếu chứng từ MISA SME.NET 2012 có phát sinh đối tượng THCP thì chuyển vào nhập kho thành phẩm trên MISA SME.NET 2015
- Nếu chứng từ MISA SME.NET 2012 không phát sinh dòng nào có chọn Đối tượng THCP thì chuyển vào nhập kho khác trên MISA SME.NET 2015
- Nếu trên chứng từ MISA SME.NET 2012 có hạch toán cho nhiều đối tượng khác nhau dưới chi tiết thì chuyển lên MISA SME.NET 2015 tách thành nhiều phiếu nhập, mỗi đối tượng là 1 phiếu nhập

Nhập kho từ điều chỉnh

Nhập kho từ điều chỉnh


Xuất kho

Xuất kho

- Nếu chứng từ MISA SME.NET 2012 có phát sinh đối tượng THCP hoặc Hợp đồng thì nhập vào Xuất sản xuất.
- Nếu chứng từ MISA SME.NET 2012 không có dòng nào chọn đối tượng THCP hoặc hợp đồng thì nhập vào xuất khác.

Xuất kho từ điều chỉnh

Xuất kho từ điều chỉnh


Lắp ráp, tháo dỡ

Lệnh lắp ráp, tháo dỡ

Nhập vào lệnh lắp ráp, tháo dỡ. Đồng thời sinh ra 2 chứng từ: Phiếu nhập thành phẩm lắp ráp, tháo dỡ và Phiếu xuất hàng hóa /linh kiện mang đi lắp ráp, tháo dỡ

Chuyển kho

Chuyển kho (xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ)


Quản lý mã quy cách VTHH


VTHH có tồn tại nhập hoặc xuất hoặc tồn mã quy cách trên MISA SME.NET 2012 thì khi chuyển lên MISA SME.NET 2015 VTHH sẽ tích chọn “Theo dõi vật tư, hàng hóa theo mã quy cách”, VTHH đó tích chọn 2 mã quy cách đầu tiên, không check cho phép trùng
- Nhập kho, xuất kho, số dư phải: chương trình lấy được mã quy cách đã nhập trên MISA SME.NET 2012 chuyển sang MISA SME.NET 2015

Quản lý VTHH nhiều đơn vị tính


Các chứng từ mua hàng, bán hàng, kho khi chuyển lên MISA SME.NET 2015:
- ĐVT trên MISA SME.NET 2012 chuyển vào ĐVT chính  trên MISA SME.NET 2015
- Số lượng trên MISA SME.NET 2012 chuyển vào Số lượng theo đơn vị chính trên MISA SME.NET 2015
- Đơn giá trên MISA SME.NET 2012 chuyển vào Đơn giá theo đơn vị chính trên MISA SME.NET 2015
- Số lượng chuyển đổi trên MISA SME.NET 2012 chuyển vào Số lượng trên MISA SME.NET 2015 (Nếu số lượng chuyển đổi trên MISA SME.NET 2012 =0 thì lấy số lượng trên MISA SME.NET 2012 chuyển vào Số lượng trên MISA SME.NET 2015)
- Đơn giá chuyển đổi trên MISA SME.NET 2012 chuyển vào Đơn giá trên MISA SME.NET 2015 (Nếu đơn giá chuyển đổi trên MISA SME.NET 2012 =0 thì lấy Đơn giá trên MISA SME.NET 2012 chuyển vào Đơn giá trên MISA SME.NET 2015)
- ĐVT chuyển đổi trên MISA SME.NET 2012 chuyển vào Đơn vị tính trên MISA SME.NET 2015 (Nếu ĐVT chuyển đổi trên MISA SME.NET 2012 để trống thì lấy ĐVT tính trên MISA SME.NET 2012 chuyển vào ĐVT trên MISA SME.NET 2015)

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Danh sách TSCĐ (ghi tăng và khai báo TSCĐ đầu kỳ)

Danh sách ghi tăng TSCĐ

Ghép tình trạng TSCĐ:
TSCĐ mua chưa dùng, TSCĐ đang dùng ngừng tính khấu hao, TSCĐ đã thanh lỳ, nhượng bán và có tích chọn ngừng tính khấu hao trên MISA SME.NET 2012  thì chuyển thành TSCĐ check không tính khấu hao trên MISA SME.NET 2015

Mua và ghi tăng TSCĐ bằng Tiền mặt

Phiếu chi khác

- Trường hợp mua trong nước:  khi chuyển lên MISA SME.NET 2015, tự sinh ra các dòng hạch toán tương ứng với giá mua và thuế GTGT mua vào, nếu không nhập TK thuế GTG thì chỉ sinh dòng hạch toán với số tiền = giá mua + tiền thuế GTGT.
- Trường hợp mua hàng nhập khẩu: khi chuyển lên MISA SME.NET 2015, tự sinh ra các dòng hạch toán tương ứng với giá mua, thuế GTGT, thuế Nhập khẩu, thuế TTĐB. Lấy thông tin hóa đơn và thuế GTGT sang tab thuế của phiếu chi (Giá trị HHDV chưa thuế = Giá hải quan + Thuế NK + Thuế TTĐB (số quy đổi))

Mua và ghi tăng TSCĐ bằng Séc/Ủy nhiệm chi

Chi khác bằng tiền gửi

Chứng từ mua TSCĐ và ghi tăng bằng Séc/Ủy nhiệm chi thì được chuyển vào chi khác bằng tiền gửi (Dữ liệu chuyển đổi giống trường hợp thanh toán ngay bằng tiền mặt)

Mua và ghi tăng TSCĐ bằng thẻ tín dụng

Chứng từ nghiệp vụ khác

Chứng từ mua TSCĐ và ghi tăng bằng thẻ tín dụng được chuyển vào chứng từ nghiệp vụ khác (Dữ liệu chuyển đổi giống trường hợp thanh toán ngay bằng tiền mặt)

Ghi tăng khác

Chứng từ nghiệp vụ khác


Ghi giảm

Ghi giảm

- Nguyên giá: lấy nguyên giá trên khai báo chi tiết TSCĐ
- Giá rị tính khấu hao: lấy tổng số tiền trên các dòng hạch toán của TSCĐ đó trên chứng từ ghi giảm của MISA SME.NET 2012
- Hao mòn lũy kế: lấy số tiền hạch toán Nợ TK 214 của TSCĐ đó trên chứng từ ghi giảm của MISA SME.NET 2012
- Giá trị còn lại = Giá trị tính khấu hao – Hao mòn lũy kế

Điều chỉnh TSCĐ

Đánh giá lại TSCĐ

Nguyên giá trên chứng từ của MISA SME.NET 2012 chuyển sang Giá trị tính khấu hao trên chứng từ của MISA SME.NET 2015. Khi đó chương trình tính ngược hao mòn lũy kế = giá trị tính khấu hao – giá trị còn lại

- Khấu hao TSCĐ
- Phân bổ khấu hao TSCĐ
- Hạck toán khấu hao TSCĐ

Khấu hao tài sản cố định

Gộp thành 1 chứng từ trên MISA SME.NET 2015: chứng từ khấu hao TSCĐ

Điều chuyển TSCĐ

Điều chuyển TSCĐ


CCDC

Ghi tăng CCDC
Khai báo CCDC đầu kỳ

Ghi tăng CCDC

- Các thông tin về ghi tăng CCDC trên MISA  SME.NET 2015 lấy từ chứng từ ghi tăng CCDC và khai báo CCDC đầu kỳ của MISA SME.NET 2012:  Mã CCDC, Tên CCDC, ĐVT, Ngày ghi tăng, Số lượng, Đơn giá, thành tiền, Số lần phân bổ, TK chờ phân bổ
- Tab Đơn vị sử dụng lấy từ thông tin Phòng ban trên chứng từ ghi tăng CCDC của MISA SME.NET 2012
- Tab Thiết lập phân bổ lấy từ thông tin Đối tượng tập hợp chi phí (nếu trên 2012 không có đối tượng tập hợp chi phí thì lấy phòng ban) và "Tài khoản chi phí" trên chi tiết chứng từ ghi tăng CCDC, tỷ lệ phân bổ luôn là 100%
- Trường hợp cùng mã CCDC nhưng khác số chứng từ ghi tăng trên MISA SME.NET 2012 thì tự sinh ra thành nhiều CCDC trên MISA SME.NET 2015 nhưng mã CCDC tự động thêm ký tự để phân biệt giữa các lần ghi tăng

Điều chuyển CCDC

Điều chuyển CCDC

Mã CCDC trên MISA SME.NET 2015 lấy dựa trên Mã CCDC, số CT ghi tăng và ngày CT ghi tăng trên MISA SME.NET 2012

Điều chỉnh CCDC

Điều chỉnh CCDC

- Mã CCDC trên MISA SME.NET 2015 lấy dựa trên Mã CCDC, số CT ghi tăng và ngày CT ghi tăng trên MISA SME.NET 2012
- Số kỳ phân bổ còn lại sau ĐC = Số kỳ phân bổ còn lại trước ĐC = số kỳ phân bổ còn lại trên chứng từ MISA SME.NET 2012
- Giá trị còn lại trước điều chỉnh: lấy từ sổ CCDC
- Chênh lệch lấy số tiền trên chứng từ của MISA SME.NET 2012
- Giá trị còn lại sau điều chỉnh = giá trị còn lại trước điều chỉnh – chênh lệch

Chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán điều chỉnh CCDC

Bút toán hạch toán điều chỉnh CCDC được chuyển vào chứng từ nghiệp vụ khác trên MISA SME.NET 2015 (vì chứng từ điều chỉnh trên MISA SME.NET 2015 không hạch toán)

Ghi giảm CCDC

Ghi giảm CCDC

- Mã CCDC trên MISA SME.NET 2015 lấy dựa trên Mã CCDC, số CT ghi tăng và ngày CT ghi tăng trên MISA SME.NET 2012
- Số lượng ghi giảm, đơn vị sử dụng trên MISA SME.NET 2015 lấy tương ứng các giá trị: số lượng, phòng ban, trên chứng từ ghi giảm của MISA SME.NET 2012
- Số lượng đang dùng, GT còn lại CCDC lấy trong sổ CCDC

Phân bổ CCDC:
Hạch toán phân bổ CCDC

Phân bổ CCDC

- Thông tin tab "Công cụ dụng cụ": Lấy từ chứng từ phân bổ CCDC MISA SME.NET 2012, mã CCDC xác định dựa vào mã CCDC, ngày ghi tăng, số chứng từ ghi tăng trên MISA SME.NET 2012
+ Số tiền phân bổ CCDC của chứng từ ghi giảm trên MISA SME.NET 2012 sẽ hiển thị ở cột "Số tiền phân bổ CCDC ghi giảm" của MISA SME.NET 2015
+ Số tiền phân bổ CCDC của chứng từ ghi tăng, điều chuyển, báo hỏng, đầu kỳ của MISA SME.NET 2012 sẽ hiển thị ở cột "Số tiền phân bổ CCDC đang dùng" trên MISA SME.NET 2015
- Thông tin tab "Phân bổ": Nếu trên MISA SME.NET 2012 chưa phân bổ thì lấy phân bổ mặc định cho phòng ban sử dụng. Nếu trên MISA SME.NET 2012 đã phân bổ chi tiết cho các đối tượng tập hợp chi phí thì sẽ lấy trên bảng chi tiết phân bổ này
- Tab thông tin "Hạch toán": Lấy từ chi tiết của chứng từ hạch toán phân bổ CCDC trên MISA SME.NET 2015. Nếu trên 2012 chưa thực hiện hạch toán phân bổ CCDC thì tab hạch toán tự sinh hạch toán theo tab phân bổ CCDC

TIỀN LƯƠNG

Bảng chấm công

Bảng chấm công


Bảng lương

Bảng lương


Hạch toán chi phí lương

Hach toán chi phí lương


GIÁ THÀNH

Kỳ tính giá thành

Kỳ tính giá thành

- Kỳ tính giá thành của Công trình/vụ việc trên MISA SME.NET 2012 chuyển thành kỳ tính giá thành công trình trên MISA SME.NET 2015
- Kỳ tính giá thành đơn hàng trên MISA SME.NET 2012 → kỳ tính giá thành hệ số/tỷ lệ trên MISA SME.NET 2015
- Kỳ tính giá thành của sản xuất liên tục trên MISA SME.NET 2012: Nếu ĐT THCP là sản phẩm thì nhập vào kỳ tính giá thành sản xuất liên tục giản đơn, nếu ĐT THCP là khác công trình và sản phẩm thì nhập vào kỳ tính giá thành sản xuất hệ số/tỷ lệ. Nếu có đồng thời thì phải sinh ra 2 kỳ tính giá thành ở SX liên tục giản đơn và SX liên tục hệ số/tỷ lệ tương ứng với các ĐT THCP theo từng pp tính giá

Phân bổ chi phí chung

Phân bổ chi phí chung


Kết chuyển chi phí

Kết chuyển chi phí


Đánh giá sản phẩm dở dang

Đánh giá sản phẩm dở dang

- Nếu MISA SME.NET 2012 nhập chi tiết theo TK chi phí đối ứng thì lấy lên MISA SME.NET 2015: TK 621 chuyển vào NVL trực tiếp; TK 622 chuyển vào Nhân công trực tiếp, 6274 chuyển vào Khấu hao, 6271 chuyển vào Nhân công gián tiếp, 6272, 6273 chuyển vào NVL gián tiếp, 6277 chuyển vào Chi phí mua ngoài, 6278 chuyển vào Chi phí khác
- Nếu trên MISA SME.NET 2012 không nhập chi tiết theo TK chi phí đối ứng thì lấy lên MISA SME.NET 2015 vào hết khoản mục NVL trực tiếp

Nghiệm thu công trình

Nghiệm thu công trình


Bảng tính giá thành

Bảng tính giá thành

- Xác định hệ số tỷ lệ trên MISA SME.NET 2015 lấy từ bảng tính giá thành đối với phương pháp hệ số/tỷ lệ của MISA SME.NET 2012.
- Tỷ lệ phân bổ giá thành chương trình tự tính ra theo công thức

THUẾ

Tờ khai, bảng kê mua vào, bán ra thuế GTGT

Tờ khai, bảng kê mua vào, bán ra thuế GTGT


Tờ khai, bảng kê mua vào, bán ra thuế TTĐB

Tờ khai, bảng kê mua vào, bán ra thuế TTĐB


Hoàn thuế GTGT

Thu tiền gửi (Lý do: hoàn thuế)

- Nếu TK nợ là 112 thì chuyển vào thu tiền gửi trên MISA SME.NET 2015 với lý do thu là Thu hoàn thuế GTGT

Thu tiền mặt (Lý do: hoàn thuế)

- Nếu TK nợ khác TK 112 thì chuyển vào thu tiền mặt trên MISA SME.NET 2015 với lý do thu là Thu hoàn thuế GTGT

HỢP ĐỒNG BÁN

Hợp đồng bán

Hợp đồng bán

- Hợp đồng đã ghi sổ trên MISA SME.NET 2012 chuyển thành hợp đồng đã ghi doanh số trên MISA SME.NET 2015
- Hợp đồng chưa ghi sổ trên MISA SME.NET 2012 chuyển thành hợp đồng chưa ghi doanh số trên MISA SME.NET 2015

TỔNG HỢP

Chứng từ nghiệp vụ khác

Chứng từ nghiệp vụ khác

Nếu trên chứng từ MISA SME.NET 2012 phát sinh nhiều Loại tiền thì khi chuyển lên MISA SME.NET 2015 sẽ tách thành các chứng từ khác nhau, các dòng chi tiết có cùng Loại tiền thì gộp vào thành 1 chứng từ

Kết chuyển lãi lỗ

Kết chuyển lãi lỗ


Xử lý chênh lệch tỷ giá

Chứng từ nghiệp vụ khác


Xử lý chênh lệch tỷ giá từ tính tỷ giá xuất quỹ

Xử lý chênh lệch tỷ giá từ tính tỷ giá xuất quỹ


Đánh giá lại TK ngoại tệ

Đánh giá lại TK ngoại tệ


Chứng từ ghi sổ

Chứng từ ghi sổ

Chương trình không hỗ trợ chuyển đổi chứng từ ghi sổ

Khấu trừ thuế GTGT

Chứng từ nghiệp vụ khác


Điều chỉnh thuế GTGT

Điều chỉnh thuế GTGT


Chứng từ ghi đồng thời TK007

Chương trình không chuyển chứng từ này lên MISA SME.NET 2015, khi người dùng bảo trì lại dữ liệu trên MISA SME.NET 2015 thì tự sinh ra chứng từ ghi đồng thời


NGÂN SÁCH

Dự toán thu

Không chuyển đổi

Trên SME2015 không theo dõi mục thu

Dự toán chi

Dự toán chi