Tìm nhanh kho

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh các kho vật tư, hàng hoá đã được khai báo trên danh mục Kho.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn kho vật tư, hàng hoá, dịch vụ, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

Tim_nhanh_kho

Sau khi chọn xong thông tin kho, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra danh mục/chứng từ đang khai báo.