Tìm nhanh mẫu số hoá đơn

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh mẫu số hoá đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh thông tin mẫu số hoá đơn, phục vụ cho việc kê khai thông tin thuế trên chứng từ.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn mẫu số hoá đơn, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

Tim_nhanh_mau_so_HD

Sau khi chọn xong thông tin mẫu số hoá đơn, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra chứng từ đang khai báo.