Tìm nhanh nhóm HHDV mua vào

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh nhóm HHDV mua vào

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh thông tin nhóm hàng hoá dịch vụ mua vào, phục vụ cho việc kê khai thông tin thuế trên chứng từ.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn nhóm hàng hoá dịch vụ mua vào, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

Tim_nhanh_nhom_HHDV

Sau khi chọn xong thông tin nhóm HHDV, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra chứng từ đang khai báo.