Chọn mã quy cách

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Chọn mã quy cách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép chọn thông tin mã quy cách đối với các vật tư, hàng hoá có nhu cầu theo dõi theo mã quy cách đã được thiết lập khi khai báo vật tư, hàng hoá. Kế toán có thể chọn thông tin mã quy cách của vật tư, hàng hoá tại:

Chứng từ bán hàng

Hoá đơn bán hàng

Chứng từ trả lại hàng mua (trường hợp trả lại hàng trong kho)

Chứng từ trả lại hàng bán

Chứng từ xuất kho

Chứng từ chuyển kho

Cách thao tác

Trên chứng từ bán hàng/xuất kho, chọn vật tư, hàng hoá được quản lý theo mã quy cách, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Chọn mã quy cách (hoặc nhấn phím F6):

HDSD_CACTIENICHCHUNGKHAC_chonmaquycach_b2

Sau khi chọn và nhập xong số lượng mặt hàng theo mã quy cách được bán, nhấn Cất.