Xem tồn kho của vật tư, hàng hóa

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Xem tồn kho của vật tư, hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép xem tồn kho của từng vật tư, hàng hóa khi đang nhập liệu chứng từ mua hàng, bán hàng, nhập kho, xuất kho

Cách thao tác

Trên giao diện nhập liệu chứng từ, tại dòng mặt hàng cần xem số tồn, nhấn tổ hợp phím Ctrl + F2 hoặc nhấn chuột phải chọn chức năng Xem số tồn vật tư, xuất hiện giao diện Tồn kho của vật tư:

Xem_so_ton_vat_tu_01

Nhấn chuột vào từng cột vào kéo lên để nhóm theo tiêu chí cần xem như: mã kho, số lô...