Chuyển đổi dữ liệu

Navigation:  7. Hướng dẫn Quản lý dữ liệu kế toán >

Chuyển đổi dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép chuyển đổi dữ liệu từ phiên bản cũ lên phiên bản mới nhất

 

Cách thao tác

Đăng nhập vào màn hình quản lý dữ liệu kế toán, chi tiết xem tại đây.

Tại màn hình quản lý dữ liệu, chọn dữ liệu cần chuyển đổi, nhấn chọn biểu tượng HDSD_icon Chuyendoidulieu trên thanh công cụ, xuất hiện giao diện hộp thoại Quyền truy cập

HDSD_Cacnghiepvudambaoantoandulieu_chuyendoidulieu_b1

Nhấn Đồng ý

HDSD_menutep_chuyendoidulieukt02

Chọn đường dẫn lưu tệp dữ liệu chuyển đổi (nếu cần)

Tích chọn "Nén tệp dữ liệu sau khi sao lưu": tích chọn vào đây khi muốn nén tệp dữ liệu sao lưu

Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ thực hiện chuyển đổi sang phiên bản mới nhất.